Zpravodajství z regionů

Sokolov: Město obdrželo finanční dar na humanitární účely
KARLOVARSKO

Sokolov: Město obdrželo finanční dar na humanitární účely

Město Sokolov obdrželo dar 200 000 korun jako účelově vázanou částku pro humanitární a charitativní potřeby. Peníze pocházejí ze sbírky vyhlášené skupinami SUAS GROUP a Sokolovská uhelná na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině, ať už zůstávají ve válečné zóně, nebo jsou nuceni uprchnout na naše území.

Praha představila svou kulturní politiku do roku 2030
PRAHA

Praha představila svou kulturní politiku do roku 2030

Vedení hlavního města se shodlo na steˇzˇejni´m dokumentu, který bude určovat kulturní politiku do následujících let. „Kulturni´ politika hlavni´ho meˇsta Prahy 2022+“ jasně formuluje vizi a ci´le metropole v oblasti kultury a kreativni´ch odveˇtvi´ na další roky. Na jejím vzniku se podíleli zahraniční i tuzemští odborníci, ale i veřejnost, celý proces přitom koordinovala Kreativní Praha, z.ú. Naplňování politiky se bude monitorovat v ročních akčních plánech. Dokument ještě musí schv

Region: Léky proti bolesti pacientům po úrazu mohou podat záchranáři samostatně
KARLOVARSKO

Region: Léky proti bolesti pacientům po úrazu mohou podat záchranáři samostatně

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje publikovala studii o navýšení kompetencí zdravotnického záchranáře při léčbě bolesti u pacientů s úrazy. Podání léku tlumícího bolest je v kompetenci lékaře. Naši záchranáři tak jeho podání na výjezdu bez přítomnosti lékaře museli telefonicky konzultovat. To samozřejmě oddalovalo čas úlevy od bolesti. Nyní na ZZS KVK mohou lék podat záchranáři samostatně, bez konzultace.

Sokolov: Streetarteři mohou tvořit graffity v městské soutěži
KARLOVARSKO

Sokolov: Streetarteři mohou tvořit graffity v městské soutěži

Pokud vám není cizí forma umění street art a tvorba známá pod názvem graffiti, můžete využít příležitost a přihlásit se do soutěže vyhlášené městem Sokolov. Je určena pro všechny, kteří si chtějí porovnat své schopnosti s ostatními street umělci a zvládnou přitom zadání hlavního soutěžního tématu, jímž je Život ve městě Sokolov. K tvorbě je určena panelová zeď v zadní části klášterního areálu za Starým náměstím.

Sokolov: Jubilantka pracovala až do 85 let
KARLOVARSKO

Sokolov: Jubilantka pracovala až do 85 let

Asi u nás není tolik lidí, kteří by se mohli pochlubit tím, že vydrželi v práci až do 85 let. Řeč je o paní Jarmile Dufkové, jež oslavila 18. dubna jednadevadesáté narozeniny. A kdyby ji prý nebolely nohy, možná by se činila ještě déle. Vitální ženě popřála pevné zdraví a hodně pohody starostka města Renata Oulehlová a vedoucí odboru sociálních věcí Jana Škornová.