Zpravodajství z regionů

TIP NA VÝLET: Navštivte první pivní hotel v České republice s pípou na každém pokoji!

Praha posiluje spolupráci s?Akademií věd ČR
PRAHA

Praha posiluje spolupráci s?Akademií věd ČR

Pražští radní schválili uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a hlavním městem Prahou. Tento dokument, který ve čtvrtek 6. října slavnostně podepsali primátor a předsedkyně Akademie věd ČR, má za cíl vytvoření rámce pro vznik užších všestranných vazeb mezi jednotlivými vědeckými pracovišti a městem, a tím přispět k rozvoji inovačních infrastruktur metropole a jejího potenciálu coby jednoho z předních vědeckých center střední Evropy.