Zpravodajství z regionů

TIP NA VÝLET: Navštivte první pivní hotel v České republice s pípou na každém pokoji!

Fotomaraton Aš 150 x jinak/memoriál Pavla Sobotky
KARLOVARSKO

Fotomaraton Aš 150 x jinak/memoriál Pavla Sobotky

Fotomaratonu (20. – 21. 5. 2022), který upořádal spolek Karel Ašler za velké pomoci seskupení fotografů ze Soudkovitosti, se zúčastnilo 23 soutěžících. Ti mohli svou fotografickou kreativitu uplatnit v pěti kategoriích. Umělecké klání se uskutečnilo v rámci oslav 150. výročí povýšení Aše na město.

UNESCO pozitivně hodnotí Prahu za vstřícný dialog i za soutěž na Florenc
PRAHA

UNESCO pozitivně hodnotí Prahu za vstřícný dialog i za soutěž na Florenc

Hlavní město v tomto týdnu obdrželo od Centra světového dědictví UNESCO odborný posudek na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm skrze své poradní orgány konstatuje, že studie má “potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy.“ Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak UNESCO hodnotí jako “vstřícnou jak ke svému bezprostřednímu kontextu, tak k urbanistické morfologii Prahy obecn

Aš: V Nedbalově ulici se dokončuje 27 městských bytů
KARLOVARSKO

Aš: V Nedbalově ulici se dokončuje 27 městských bytů

V Nedbalově ulici pokračují rekonstrukční práce jednoho z křídel bývalé ubytovny a jídelny. V objektu je naprojektováno dohromady 27 nových obecních bytů. Stavba byla zahájena na počátku května loňského roku, dokončena má být dle dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo k 31. květnu 2022 (původní termín byl 30. 4. 2022).