Zpravodajství z regionů

TIP NA VÝLET: Navštivte první pivní hotel v České republice s pípou na každém pokoji!

Krizový štáb hlavního města řešil uprchlickou krizi a provoz centra pomoci Ukrajině
PRAHA

Krizový štáb hlavního města řešil uprchlickou krizi a provoz centra pomoci Ukrajině

Hlavní město pravidelně sleduje a vyhodnocuje situaci spojenou s uprchlickou krizí. Z toho důvodu na dnešní dopoledne svolal primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib jednání Krizového štábu hl. m. Prahy. Mezi hlavní projednávané body patřily informace k aktuální situaci v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), k procesu přesunu centra do Vysočan a také informace k aktuální situaci v oblasti ubytování uprchlíků.

Praha spustí centrální nákup pro všechny své organizace. Město ročně ušetří desítky milionů korun
PRAHA

Praha spustí centrální nákup pro všechny své organizace. Město ročně ušetří desítky milionů korun

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo záměr na zajištění centrálního nákupu. Ten bude zřízen pro úřad i městské organizace ihned poté, co bude vysoutěžen dodavatel elektronického systému. Město tak reaguje na dlouhodobý problém nedostatečné centralizace nákupu zboží potřebného pro chod úřadu a jeho organizací. Centrální nákupy realizované prostřednictvím nejmodernějších elektronických nástrojů se budou týkat zejména zboží od kancelářských potřeb, nábytku, zdravotních pomůcek, potravin, h

Praha poskytne Fondu podpory bydlení dalších 700 000 Kč
PRAHA

Praha poskytne Fondu podpory bydlení dalších 700 000 Kč

Zastupitelé hl. m. Prahy schválili poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace ve výši 700 000 Kč, které poslouží na pokračování aktivit Fondu podpory bydlení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové až do konce letošního září. Poté již tyto služby bude pro hlavní město zajišťovat Sociální nadační fond hl. m. Prahy. Jedná se o systémový přínos k prevenci vzniku a řešení sociální a bytové tísně pro předem definované skupiny občanů hlavního města.

Praha poskytne dotace organizacím zajišťujícím pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
PRAHA

Praha poskytne dotace organizacím zajišťujícím pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo přidělení finančních prostředků neziskovým organizacím, které se významně podílejí na zajišťování pomoci lidem, kteří v posledních dnech utíkají před válkou na Ukrajině. Celkem 2 miliony korun jsou určeny na pokračování provozu Potravinové banky Praha a Středočeský kraj. Příspěvek ve výši téměř 1,3 milionu korun potom využije Organizace pro pomoc uprchlíkům na zajištění fungování infostánků na Hlavním nádraží a na autobusovém nádraží na Florenci.