Cheb: Nadace Schola Ludus opět ocenila studenty a pedagogy (TV Západ)

Cheb: Nadace Schola Ludus opět ocenila studenty a pedagogy (TV Západ)
Ve středu 30. března se v Kulturním centru Svoboda se uskutečnilo tradiční předávání cen městské Nadace Schola Ludus žákům a učitelům. Ocenění jsou udělována za mimořádné studijní a pedagogické výsledky.

Programem provázel jako moderátor místostarosta Chebu Jiří Černý a k poslechu hrála hudební skupina Jangband složená z chebských gymnazistů pod vedením Michala Holoty. Přítomné pozdravil také starosta města Chebu. 

„Jak dobře víte, tak slova jako krize, problémy, ohrožení se na nás valí dennodenně z médií a bohužel prosakují i do našeho běžného života. Možná nás ta těžká doba alespoň naučila radovat se a těšit se z drobností. Už jen samotný fakt, že tady dneska po dlouhé době nesedíme v respirátorech, a že se tady vůbec můžeme sejít, je takovým alespoň malým krokem a důvodem k radosti. My jsme se tady sešli kvůli radosti a důvodu mnohem hlubšímu a většímu. Je jím vaše ocenění. Ocenění toho, čeho jste dosáhli ať už na poli pedagogickém nebo na poli studentském. A vězte, že jako bývalý žák, dlouholetý a také jako dlouholetý pedagog vím, že je za tím skryta obrovská práce a vynaložená energie, abyste těch úspěchů dosáhli,“ uvedl mimo jiné ve své řeči starosta města Cheb Antonín Jalovec. 

Ocenění města udělované u příležitosti Dne učitelů si letos odnesli: Martina Tvarohová z 1. základní školy , Pavla Černá ze 2. ZŠ, Alena Borkovcová a Pavlína Hošnová ze 3. ZŠ, Hana Hrnčířová a Ivan Rambousek ze 4. ZŠ, Marie Šteinfeldová a Naděžda Hegerová z 5. ZŠ, Vlasta Veverková  z 6. ZŠ a Lenka Tvarůžková ze Základní školy Cheb, Kostelní náměstí. Dále Zdeňka Horská ze Základní umělecká Jindřicha Jindřicha, Petra Korelusová z DDM Sova a také učitelky z chebských mateřských škol Romana Strnadová, Vlasta Floriánová, Petra Dlugošová, Daniela Bydžovská, Hana Řimsová a Kateřina Šímová. 

Z řad žáků a studentů byli nadací oceněni: Vít Koloc z 1. ZŠ, Šárka Vojíková  z 2. ZŠ, Daniel Novák a Barbora Smoláková ze 3. ZŠ, Nela Jelínková a Klára Doležalová ze 4. ZŠ, Jakub Starý a Václav Břinčil z 5. ZŠ, Karel Šeba  ze 6. ZŠ a Milan  Bodnár  ze ZŠ Cheb, Kostelní nám. Dále pak žáci Základní umělecké školy Adriana Gaierová, Marie Voborníková, Jakub Mareš a Eliška Bauerová. Ocenění získaly také členky flétnového kvintetu ze stejné školy Eliška Bauerová, Karin Slavíčková, Kateřina Čadová, Stella Štejrová a Adriana Gaierová. Oceněné byly také studentky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Chebu Kateřina Kovalčinová, Nikola Opavová, Martina Paboučková a Miloslava Studnařová. A také studenti ze Svobodné chebské školy Daniel Jarolík a Václav Kučera. Ceny převzali také gymnazisté Daniel Viktor Theiss, Laura Gillarová, Veronika Plevná a Miroslava Plevná.

Ocenění Nadace Schola Ludus letos mezi pedagogy obdrželi: Iva Koubová, ředitelka MŠ Diakonie, Zdeňka Nováková z 1. ZŠ, Eduard Lhoták ze 2. ZŠ, Dobroslava Šmídková  ze 3. ZŠ, Helena Kubíková z 5. ZŠ  a Lenka Laxová ze 6. ZŠ Cheb. Dále Alena Fialová  z DDM Sova, Lenka Gaierová ze Základní umělecké školy, Ivo Forster z Integrované střední školy, Vladimíra Hrkalová  z Domova mládeže, Dagmar Hájek Janatová  z Gymnázia a Jitka Kölblová  ze Svobodné chebské školy.

Cenu Hanse Novotnyho, která je pojmenována po iniciátorovi vzniku této nadace a uděluje se pouze ve výjimečných případech, převzaly z rukou starosty Antonína Jalovce a senátora Miroslava Plevného a členů správní rady nadace Jana Žídka a Milana Kůtka Mgr. Ludmila Mračková, bývalá ředitelka MŠ 26. dubna a Roswitha Fejfarová ze ZUŠ J.J. Cheb. 

Nadační příspěvky v celkové výši 577 tisíc korun pak obdržely školská a vzdělávací zařízení v Chebu především na nové pomůcky a vybavení učeben. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!