Karlovy Vary: Žáby míří na tradiční jarní tah

Karlovy Vary: Žáby míří na tradiční jarní tah
Stejně jako každé jaro, i letos se s probouzením přírody vydají žáby na svůj obvyklý jarní tah. Putování podnikají kvůli rozmnožování, které může proběhnout pouze ve vodním prostředí. V cestě jim stojí řada překážek, přičemž jednou z nejvíce nebezpečných je jízdní komunikace.

Každoročně proto ochránci přírody a dobrovolníci pořádají akce na ochranu migrujících živočichů. V Karlových Varech se jedná o lokalitu u jezírka Malé Versailles. Kdysi bývala místní komunikace na noční hodiny uzavírána, ale vzhledem ke zřetelnému úbytku žab v posledních letech se již provoz neomezuje a dobrovolníci se soustředí pouze na ranní a noční sběr a přenos obojživelníků.

Letošní tah žab bude mít zřejmě rychlý průběh, což odborníci vyvozují z charakteru jara a chladného počasí.

Na akci se podílí Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary, Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a dobrovolní ochránci přírody.


Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!