Konference Ústecké chirurgické dny se zúčastnilo 250 lékařů a sester z celé České republiky

Konference Ústecké chirurgické dny se zúčastnilo 250 lékařů a sester z celé České republiky
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., uspořádalo v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 16. – 17. září 2021 odbornou konferenci s názvem „II. Ústecké chirurgické dny“. Zúčastnilo se jí 250 lékařů a sester z celé České republiky.

„Krajská zdravotní má v současnosti ve svém portfoliu sedm nemocnic. V jejím centru je ta ústecká, která poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči. Za to jsme moc rádi. Chtěl bych poděkovat panu primáři Chirurgického oddělená Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Martinu Sauerovi a všem, kdo se podíleli na zorganizování konference, jedné z prvních pro chirurgy v České republice po covidu. Děkuji vám, chirurgům, že si v rámci své profese uděláte čas na publikování a na účast na kongresech, a posouváte tím obor dál, jak tomu je dnes,“ pozdravil účastníky akce při jejím zahájení MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., jehož lékařskou specializací je právě chirurgie.

Dvoudenní program lékařské sekce obsahoval 36 příspěvků. Velmi přínosné přednášky, které zaujaly široké publikum, byly přednášky z fakultních nemocnic a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Příspěvky se věnovaly aktuálním poznatkům ve zmíněných oblastech na nejvyšší odborné úrovni. 

„Tématem II. Ústeckých chirurgických dnů byl současný pohled na problematiku poranění v břišní a cévní chirurgii, řešení komplikací při operacích a nové postupy v onkochirurgii. Za vyzdvihnutí stojí přednášky prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc., o poranění žlučových cest s navazujícími přednáškami kolegů z Brna. Komplexní a zasvěcený pohled na rizika reoperací v dnešní kolorektální chirurgii přinesla prim. MUDr. Zuzana  Šerclová. Na závěr tohoto bloku přednesl doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, sdělení ohledně nových kritérií pro transplantaci jater. Dále nemohu opomenout sdělení prof. MUDr. Jiřího Moláčka, Ph.D., s komplexním přehledem cévních úrazů a prof. MUDr. Josefa Dvořáka s rozborem rizik při operaci štítné žlázy. Kromě lékařů našeho oddělení a některých dalších oddělení z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přednášeli kolegové z fakultních a krajských nemocnic z Prahy, Brna, Pardubic, Olomouce, Plzně, Karlových Varů a Liberce. Zastoupení mezi přednášející měla i menší lůžková zdravotnická zařízení, jako byly nemocnice v Hořovicích, Kroměříži, Havlíčkově Brodu a také v saské Pirně. Všichni svými vystoupeními přispěli k rozšíření pohledu na danou problematiku a všechna témata byla také živě diskutována v přednáškovém sále i kuloárech. Svým rozsahem a kvalitou řečníků konference jednoznačně překročila krajský formát. Konference i letos měla kromě lékařské i sesterskou sekci a stejně jako na premiérových Ústeckých chirurgických dnech také v jejím programu zazněly kvalitní přednášky,“ zhodnotil letošní ročník akce MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jenž byl odborným garantem konference.

V sesterské sekci se objevilo celkem 12 přednášek, mezi nimi například „Ticho léčí“, „Stomie jako výzva“  nebo „Specifika ošetřovatelské péče v dětské chirurgii“. Po závěrečné přednášce „Tejpování – zásady a využití v chirurgii“ zakončil program sesterské sekce workshop zaměřený právě na tejpování v chirurgii. 

Chirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice poskytuje pacientům veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti. Oddělení disponuje akreditací II. stupně v obou všeobecné  chirurgie, onkochirurgie a cévní chirurgie. Mimo léčebně zdravotní péče je součástí práce oddělení také činnost pedagogická. Oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky šestého ročníku Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotnickou školu.

Poznámka redakce: podobných odborných konferencí se zúčastňuje firma KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. specializovaná na lékařské přístroje a dezinfekce.

Zdroj: TZ Krajská zdravotní, a.s.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!