Plzeň podpoří organizace v oblasti prevence kriminality částkou 7,6 milionu

Plzeň podpoří organizace v oblasti prevence kriminality částkou 7,6 milionu
Plzeň každoročně poskytuje z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně provozní transfery organizacím, jejichž činnost je zaměřena na projekty v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.

„V letošním roce poskytneme provozní transfery v celkové výši 7,614 milionu korun devíti organizacím, a to Spolku Ulice Plzeň, PONIT 14, Středisku křesťanské pomoci, Centru protidrogové prevence a terapie, Salesiánskému středisku mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, Společnosti Tady a Teď, o. p. s., Salesiánskému hnutí mládeže – Klub Plzeň, Pontonu – občanskému sdružení a Člověku v Tísni o. p. s.,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

„V podpořených projektech jsou programy zaměřené na terénní programy zaměřující se na osoby závislé na nelegálních látkách, ale i na děti a mladé lidi, Terapeutická komunita Vršíček, která přijímá do léčby osoby závislé na návykových látkách, podpora směřuje také pro děti, kteří nemají svůj volný čas nikterak organizovaný, případně jsou v organizaci svého volného času finančně, sociálně či výchovně znevýhodněni, těm nabízí zázemí například Klub Balón. Podporu od města získala také organizace Člověk v tísni, a to na probační programy Na cestě k odpovědnosti pro mladistvé i dospělé, ale také na poradenství obětem trestné činnosti. PONTON například získal podporu na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pixla. Ten nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času. Pracovníci dětem pomáhají se školou, poté s hledáním práce i bydlením a dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady. PONTON také zajišťuje program včasné péče Klubíčko, který město podporuje, a je zaměřen pro sociálně ohrožené děti předškolního věku, které z různých důvodů nedochází do běžného předškolního vzdělávacího programu,“ popsal některé podpořené projekty radní Martin Zrzavecký.

Podporu získají následující organizace na programy:
    • Spolek Ulice Plzeň z. s. (1,273 milionu korun): Terénní program Ulice, Substituční centrum Plzeň
    • POINT 14, z. s. (1,016 milionu korun): Kontaktní centrum, Terénní program, Středisko následné péče, Všeobecná a selektivní primární prevence
    • Středisko křesťanské pomoci Plzeň (948 tisíc korun): Terapeutická komunita Vršíček
    • Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. (2,749 milionu korun): P – centrum, Program pro osoby v konfliktu se zákonem, Kontaktní centrum, Program následné péče, Ambulance pro nelátkové závislosti, Adiktologická a preventivní ambulance – 21
    • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň (171 tisíc korun): Klub Balón
    • Společnost Tady a Teď, o. p. s. (262 tisíc korun): Podpora vzdělávání
    • Salesiánské hnutí mládeže – Klub Plzeň (142 tisíc korun): Otevřený klub a navazující aktivity
    • Ponton, občanské sdružení (618 tisíc korun): NZDM Pixla, TP COM.PASS, Klubíčko
    • Člověk v tísni, o. p. s. (435 tisíc korun): Probační program Na cestě k odpovědnosti – dospělí, Probační program Na cestě k odpovědnosti – mladiství, Poradenství obětem trestné činnosti

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!