Plzeň pronajme prostory v Prostřední 48 na Nové Hospodě TOTEMu

Plzeň pronajme prostory v Prostřední 48 na Nové Hospodě TOTEMu
TOTEM o prostory požádal z důvodu své snahy rozšířit aktivity do oblasti Nové Hospody. Jedná se o prostory o celkové výměře 1721,10 metrů čtverečních.

„Díky TOTEMu nachází mnoho seniorů z našeho města aktivní trávení svého volného času. Naše město je ve srovnání s ostatními městy v České republice nejrychleji stárnoucím městem, proto jsme i nyní podpořili organizaci TOTEM v jejím rozvoji nyní ve třetím městském obvodě na Nové Hospodě, kde získají své prostory pro rozšíření svého know-how a pokrytí poptávky ze strany místních seniorů. Totem zde působí již dva roky, a to v provizorních prostorách, které neumožňují nabízet pestrou nabídku aktivit na jakou jsou senioři zvyklí,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

Budova Prostřední 48 v Plzni je ve stoprocentním vlastnictví města určených k tomuto ponechání a nachází se zde cca 89 bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Výše nájemného je navržena v souladu s dřívějším usnesením rady města, kdy kromě jiných mají obecně prospěšné společnosti základní sazbu výše nájemného 250 korun za metr čtvereční a rok.

Město Plzeň poskytlo TOTEMu v roce 2018 dotaci ve výši 2,67 milionu korun na projekt Multiplikace know-how Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s. do regionu. Tehdy bylo záměrem rozšíření TOTEMu do třetího a čtvrtého městského obvodu a zajistit zde pro prostorové zázemí, organizační a personální zabezpečení, včetně balíčku jedinečných mezigeneračních aktivit, služeb. Na Doubravce vybudovalo město pro TOTEM vlastní zázemí v Těšínské ulici v loňském roce, v objektu, který dříve využívala městská vodárna.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. nabízí svým klientům řadu služeb, včetně sociálně aktivizačních pro seniory a rodiny s dětmi. Své místo v něm najde každý, kdo se chce vzdělávat, hýbat se a zlepšovat si kondici, chce se umělecky realizovat nebo se jen kulturně pobavit. Je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje šíření myšlenky dobrovolnictví. Na jeho činnost přispívá kromě jiných subjektů i město Plzeň.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!