Pražští zastupitelé schválili deset milionů korun na podporu bydlení v Praze

Hlavní město poskytne dar Sociálnímu a nadačnímu fondu hlavního města Prahy ve výši 10 milionů korun. Darovací smlouvu schválili ve čtvrtek pražští zastupitelé. Peníze fond využije pro podporu bydlení v Praze.

„Program podpory bydlení považuji v této složité době za velmi potřebný. Jsem proto moc ráda, že zastupitelé podpořili můj tisk a Sociální nadační fond hlavního města Prahy bude dál pomáhat Pražanům, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo ho potřebují pomoci získat. Od prvotních výdajů spojených s pronájmem, stěhováním, náklady na zabydlení, úhrady kauce nebo pomoc s poplatky za ubytování v krizové situaci, kdy lidé musí opustit své stávající bydlení například z důvodu domácího násilí. To je jen malý výčet modelových situací, ve kterých umíme touto cestou pomoci. V tomto kontextu bychom také neměli zapomínat ani na naši Nábytkovou banku, která už také pomohla mnoha lidem v nouzi,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija. Fond prostředky využije konkrétně pro Program podpory bydlení, podprogramy Získat bydlení a Udržet bydlení. „Jsem velmi ráda, že radní i zastupitelé podpořili Program podpory bydlení, v němž jsme doposud pomohli již stovkám rodin i jednotlivcům získat či neztratit domov v Praze. V podprogramu Získat domov pomáháme zvládnout prvotní výdaje spojené s pronájmem bytu, jejichž výše bývá častou překážkou k získání bydlení. V podprogramu Neztratit domov pomáháme zvládnout uhradit náklady na bydlení a udržet si důstojné bydlení nájemcům nebo podnájemcům bytů. Z první evaluace programu víme, že 85 procent žadatelů, které jsme podpořili v získání bydlení či odvrátili jeho ztrátu, po šesti měsících od přiznání nadačního příspěvku stále bydlí. To je pro nás velká motivace a dobrá zpráva. I tak stále hledáme co nejlepší způsoby, jak může být podpora co nejrychlejší a nejúčinnější. Kromě bydlení však naše příspěvky pomáhají také předcházet odebrání dětí z rodiny, zhoršení psychického stavu či dlouhodobé nezaměstnanosti,“ vysvětluje ředitelka Sociálního a nadačního fondu hlavního města Prahy Barbora Komberec Novosadová. Uvedená částka 10 milionů korun vychází z dosavadních celkových zkušeností s čerpáním finančních prostředků na vyplácení nadačních příspěvků prostřednictvím nadačních programů. Praha má největší podíl domácností, které vydávají za bydlení více než 40 % svých příjmů. V posledních 10 letech rostly ceny bydlení v Praze dvakrát rychleji než mzdy. Nejčastější překážkou k získání důstojného bydlení jsou prvotní náklady spojené s pronájmem bytu (např. uhrazení kauce).