Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka získal ocenění celního úřadu za příkladnou dlouholetou spolupráci

V prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice se v úterý 10. října 2023 uskutečnilo slavnostní předávání čestných odznaků Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Při této příležitosti udělil ředitel pražského celního úřadu Josef Vachtl čestný odznak také řediteli Magistrátu hl. m. Prahy Martinu Kubelkovi za mimořádné zásluhy při plnění úkolů ve prospěch celního úřadu.

V pořadí již pošesté se na Staroměstské radnici uskutečnil slavnostní akt, při kterém ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu předává čestné odznaky celníkům, spolupracujícím složkám a dalším partnerům jako poděkování za spolupráci. Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka při této příležitosti obdržel ocenění konkrétně za příkladnou dlouholetou spolupráci s Celním úřadem pro hlavní město Prahu. „Praha získala od celníků čestný odznak, kterého si osobně velice vážím. Především jej ale vnímám jako ocenění pro celý úřad, proto bych chtěl všem zaměstnancům poděkovat za jejich práci. Také si velmi vážím dlouhodobě úspěšné spolupráce s celním úřadem a pevně věřím, že bude pokračovat i do budoucna, neboť je zcela zásadní pro to, abychom mohli správně sloužit nejen Pražanům, ale i občanům celé republiky,“ říká ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka. „Práce příslušníků pražské Celní správy je důležitá a často náročná, zahrnuje mimo jiné také kontrolu hazardu, ochranu duševního vlastnictví či obecně dodržování zákonů. Proto jsem jim za ni dnes na Staroměstské radnici, kde byli někteří z nich oceněni, poděkoval. Pro hlavní město představuje Celní správa důležitou součást ekonomického života a bezpečného prostředí,” uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.