Společnost Prague City Tourism inovuje pod značkou Pragensia viva tradiční průvodcovské služby

Společnost Prague City Tourism přichází s novou nabídkou prémiových průvodcovských a vzdělávacích služeb.

Nabídkou zážitkového a slow turismu chce oslovit individuální cestující v souladu s cíli udržitelného turismu. Tyto produkty budou nově pod značkou Pragensia viva.

Do portfolia Pragensia viva patří prémiové vzdělávací a průvodcovské služby, které společnost inovovala a přizpůsobila moderním trendům. Produktové portfolio nabízí služby pro všechny věkové skupiny, od nejmenších až po zralé klienty. Cílem Pragensia viva je podporovat radost z poznání a krásy Prahy. 

Mezi první novinku patří produkt Zažij Prahu. Ten je podle tvůrčího týmu Pragensia viva zaměřený na mladou generaci a expaty, kteří v metropoli dlouhodobě žijí. Smyslem produktu je představit Prahu jako živoucí město, které se neustále mění a rozvíjí.

“Informace, které účastník v rámci zážitkové vycházky získá, jsou srovnatelné s akcemi Pražské vlastivědy, ale realizované méně formálním způsobem jako je piknik, hledání filmových lokací nebo vyjížďka na kolech,” popisuje člen týmu Pragensia viva David Kocánek

Nově také dochází k rozšíření kurzů Pražské vlastivědy do online prostoru. Pražská vlastivěda je tradičně určena pro Pražany a domácí klientelu s trvalým zájmem o Prahu a její proměny v čase. V rámci ní je nyní možné objednat i školení na míru či přednášky pro firemní klientelu. 

Nové portfolio služeb jde ruku v ruce s novou Koncepcí příjezdového cestovního ruchu. Díky ní chce Praha konkurovat ostatním městům právě kvalitou, nikoliv cenou. Kromě rozmanitosti nabízených služeb tak společnost klade důraz také na jejich špičkovou kvalitu. 

„Naši oficiální průvodci patří mezi špičku na trhu. Nejenže absolvují více než stohodinový kurz, ale účastní se každoročně pravidelných doškolování, kde si neustále zvyšují svou odbornost. Navíc procházejí školením prémiové péče o klienta a též jsou vázáni etickým kodexem,” vysvětluje místopředseda představenstva Prague City Tourism Václav Novotný
„Inovací průvodcovských služeb chceme předčit kvalitu nabídky ostatních evropských metropolí,” říká členka představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová a dále dodává: „Naším zájmem je posílit pozici našich oficiálních průvodců, kteří jsou ambasadory značky Prahy, a podpořit je silným marketingem.” 

Do portfolia Pragensia viva patří průvodcovské služby a kulturně vzdělávací programy Pražská vlastivěda a Pražská univerzita pro každého. Nově se zájemci mohou také přihlásit na akce Zažij Prahu.