Zdravotníci Krajské zdravotní připomenou Světový den mrtvice a upozorní na riziko výskytu mozkových výdutí

Zdravotníci Krajské zdravotní připomenou Světový den mrtvice a upozorní na riziko výskytu mozkových výdutí
Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den mrtvice, který si každoročně připomínáme 29. října. Iktová centra a neurologická oddělení Krajské zdravotní, a.s., ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek při této příležitosti připravily osvětovou akci.

V atriu hlavní budovy ústecké Masarykovy nemocnice bude v úterý 26. října od 10.00 do 14.00 hodin umístěn stánek s materiály k prevenci cévní mozkové příhody s přítomností lékaře a zdravotní sestry. Zájemci si budou moci nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Obdobné kontaktní body budou zřízeny ve stejný den také v nemocnicích Chomutov, Most a Teplice.

Ve všech iktových centrech Krajské zdravotní, a.s., bude v tento den navíc zveřejněna akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí. Možnost přihlásit se na vyšetření budou mít zájemci i v následujícím období cestou emailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

Léčení neprasklých aneuryzmat má výborné výsledky a je nejlepší prevencí těžkého krvácení při ruptuře. Pokud výduť praskne, je z velkých studií známo, že třetina pacientů ataku ruptury nepřežije, druhá třetina má neurologické postižení, pouze třetina se vrátí do plnohodnotného života,“ upozorňuje přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) ve spolupráci se všemi iktovými centry v kraji trvale poskytuje nejvyšší možnou péči v léčbě akutní cévní mozkové příhody. „S nemenším nasazením se věnujeme i aktivitám v oblasti prevence vzniku mozkové příhody. Naším aktivním zapojením do iniciativy Čas je mozek se tak aktivně účastníme i osvětové činnosti v problematice cévní mozkové příhody. Proto nyní přicházíme s akcí Odhal své aneuryzma, a to symbolicky v návaznosti k Světovému dni mrtvice,“ doplňuje vedoucí KCC MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.


TZ: Krajská zdravotní, a.s.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!