Karlovarsko: Kraj vypíše nový dotační program na zvýšení odbornosti lékařů

Dalším z kroků, jak posílit regionální zdravotnictví o nové lékaře a zároveň podpořit ve vzdělávání i ty stávající, je vyhlášení nového dotačního programu Karlovarského kraje. Ten bude prostřednictvím stipendií podporovat lékaře pracující v nemocnicích na území regionu, kteří se rozhodli pro doktorské (PhD.) studium na jedné z lékařských fakult v zemi. Ročně může žadatel získat 75 tisíc korun.

„Pokonzultacích s lékařskou obcí víme, že řada stávajícíchlékařů by ještě zvažovala posílení své odbornostidoktorandským studiem. Vnímáme to jako pozitivní, protože novílékaři budou více motivováni k práci na nemocničnímoddělení, kde má lékařský personál zkušenosti s vědeckoua badatelskou činností. Tím se zvyšuje jak odbornost tohozdravotnického zařízení, tak i jeho atraktivita pro budoucílékaře, kteří samozřejmě posuzují odbornost lékařů, kteřív té dané nemocnici pracují a kteří se jim budou věnovat,“uvedlhejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že s vyhlášenímdotačního programu se počítá v říjnu letošního roku.

Stipendiumbudou moci získat lékaři, kteří pracují v nemocnicíchposkytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarskéhokraje. Podmínkou je, aby zde byl lékař zaměstnán na dobuneurčitou, a to v úvazku minimálně 0,8 plného pracovníhoúvazku, tedy minimálně 32 hodin týdně. Zároveň musí býtstudentem doktorského studia v kombinované formě na jedné zlékařských fakult v České republice. Přihlásit se o dotacibude moci pouze žadatel, jehož doktorské studium započalonejdříve v roce 2023. S výplatou stipendia je pak spojen závazek,že lékař zůstane pracovat v nemocnici v regionu po takovou dobu,po jakou pobíral podporu od kraje.