Karlovy Vary: Příprava výstavby parkoviště v rámci vybudování cyklistické stezky Nejdecká

Karlovy Vary: Příprava výstavby parkoviště v rámci vybudování cyklistické stezky Nejdecká
"Město Karlovy Vary připravuje stavbu - Cyklotrasa E1, řešící kvalitnější spojení páteřní cyklotrasy podél řeky Ohře s ulicí Závodu míru, resp. městskou částí Stará Role. Součástí návrhu je však i ambice navýšení počtu parkovacích míst u jižního vstupu do areálu Rolava, které tak, jak je navrženo, znamená významné kácení vzrostlých stromů a likvidaci ucelené plochy krajinné zeleně, která funguje jako významná izolační zeleň mezi volnočasovým areálem Rolava a železnicí," uvádí spolek Chraňme Vary

"Takový zásah je naprosto nepřípustný a město poškozuje nejen z pohledu ekologie, kvality veřejného prostoru, ale i jeho mediální obraz. Pro dotčenou lokalitu byl zpracován dendrologický znalecký posudek, jehož výsledkem je vyčíslení ekologické hodnoty dřevin v prostoru výstavby parkoviště. Z provedeného znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem v oboru dendrologie Ing. Radkou Frydrychovou vyplývá, že hodnota stromů v lokalitě je 474.957 Kč a hodnota porostu 143.291 Kč," uvádí dále spolek. 

"V době měnícího se klimatu, oteplování měst a boje proti suchu, se tento záměr jeví jako proti zdravému rozumu jdoucí. Vykácení vzrostlých stromů rozhodně není adekvátní k vybudování několika parkovacích míst navíc s poměrně vysokými náklady vzhledem k počtu míst. Taková stavba je možná jen v kontextu možnosti čerpání (nesmyslných) dotací," dodává.

Více viz níže. 

Zdroj: Chraňme Vary

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!