Plzeň poskytne dotaci městské charitě na noclehy pro bezdomovce

Rada města Plzně na svém zasedání v pondělí 25. dubna souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace Městské charitě Plzeň. Částka ve výši 125,3 tisíce korun je určena na projekt s názvem Mimořádná pomoc lidem bez domova 2022.

„Díky této dotaci bude moci Městská charita Plzeň pokrýt náklady, které jí od listopadu minulého roku do března roku letošního vznikly v souvislosti se zajištěním ubytování pro lidi bez domova,“ uvedl náměstek primátora města Plzně David Šlouf, do jehož gesce spadá oblast ekonomická, bytová, sociálního začleňování a nakládání s majetkem.

Městská charita Plzeň je největším a nejkomplexnějším poskytovatelem sociálních služeb pro lidi bez domova na území západočeské metropole. Služby jim zajišťuje v Domově sv. Františka ve Wenzigově ulici, kde je azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum a také zázemí pro terénní služby.

„Kapacita noclehárny pro lidi bez domova v Domě sv. Františka je 45 lůžek. Pokud je v zimních měsících naplněna, ale stále jsou zájemci o přespání, zajišťuje Městská charita Plzeň přespání v komerčních ubytovnách. Minulý a letošní rok však byla kapacita noclehárny v Domě sv. Františka snížena, a to jednak z důvodu pandemie onemocnění covid-19, kdy v noclehárně bylo nutné zajistit pro lidi bez domova izolace a karantény, a také kvůli demolici sousedního objektu. Proto musela Městská charita Plzeň zajišťovat v posledních měsících loňského roku a v prvních měsících letošního roku lidem bez domova více míst k přespání v komerčních ubytovnách než v minulých letech,“ vysvětlil David Šlouf.

Poskytnutí dotace musí schválit zastupitelé města Plzně na svém zasedání v pondělí 9. května. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně.