Region: Řidiči již mohou využívat zmodernizovanou křižovatku u Děpoltovic

Region:  Řidiči již mohou využívat zmodernizovanou křižovatku u Děpoltovic
Karlovarský kraj dnes představil novou podobu stávající křižovatky u Děpoltovic na silničním tahu mezi Karlovými Vary a městem Nejdek. Tato patřila mezi lokality se zvýšeným výskytem dopravních nehod v Karlovarském kraji, a také proto byla její modernizace podpořena z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Jedná se o velmi frekventovaný úsek silnice mezi krajským městem a Nejdkem, který je hojně využíván řidiči osobních a nákladních vozidel. Ti museli v době stavebních úprav nejdříve čekat na semaforech, v další fázi pak volit objízdnou trasu pro cestu do Děpoltovic. Nyní již mohou využívat novou, přehlednější a tím také bezpečnější křižovatku. Věřím, že tento krok povede k maximálnímu snížení nehodovosti na tomto místě,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy Jan Bureš.     

Cílem modernizace křižovatky bylo odstranění jejího nevyhovujícího stavu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci stavby došlo k vykácení vzrostlé zeleně, rozšíření silnice o odbočovací pruh pro levé odbočení ve směru z Nejdku do Děpoltovic a ke zlepšení rozhledu v místě křižovatky. Součástí stavby byly také rekultivace a opravy přilehlých odvodňovacích příkopů, vybudování dvou nových propustků a zřízení tří vsakovacích polí. Křižovatka byla osazena a vybavena svislým i vodorovným dopravním značením.           

Akce byla rozdělena do dvou etap, první byla prováděna za částečného omezení provozu, který byl řízen semafory. V průběhu 2. etapy byla zcela uzavřena přiléhající silnice do Děpoltovic. Práce na modernizaci křižovatky byly zahájeny v březnu roku 2022, dokončení a zprovoznění bylo naplánováno na konec měsíce září 2022. Stavební firmě se tak podařilo zkrátit práce téměř o měsíc.           

Náklady stavby dosáhly částky téměř 15,3 milionu korun. Příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury činil 10,4 milionu korun, částka 4,9 milionu korun pak byla hrazena ze schváleného úvěru Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.

Zdroj: Krajské listy

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!