Útulný domov osamělým ženám u Vítězného náměstí v Praze 6 začne sloužit seniorům. V architektonické soutěži zvítězil ateliér Václava Škardy

Vítězem architektonické soutěže na rekonstrukci tří domů v Šolínově ulici na Praze 6, které bude po dokončení využívat Domov pro seniory Elišky Purkyňové, se stal ateliér Václava Škardy. Podle odborné poroty architektonické soutěže pořádané hlavním městem Prahou ve spolupráci s městskou částí Praha 6 nejlépe integroval budoucí funkce rekonstruovaných prostor. Vzniknout by zde měl domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní odlehčovací služba a další podpůrné zdravotní a sociální služby

Vítězem architektonické soutěže na rekonstrukci tří domů v Šolínově ulici v Praze 6, kterou podle pravidel České komory architektů vyhlásilo hlavní město Praha a ve spolupráci s městskou částí Praha 6, se stal ateliér Václava Škardy. Jeho řešení nejlépe sladilo takové vnitřní uspořádání dispozic, aby zde mohl nerušeně fungovat domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba a další podpůrné zdravotní a sociální služby. Rekonstruované prostory bude využívat Domov pro seniory Elišky Purkyňové, který sídlí v nedaleké Thákurově ulici. V přízemí trojdomí budou lékařské ordinace, lékárna, kavárna a malý sál pro kulturní akce. Ve vnitroblocích budou vybudovány odpočinkové zahrádky a posezení v zeleni. „Jsem rád, že výběr architekta pro takovou technicky i architektonicky náročnou akci proběhl formou architektonické soutěže. Věřím, že v něm senioři nalezou útulný domov stejně jako před sto lety osamělé ženy,“ řekl Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl m. Prahy pro územní rozvoj. Pro vítězný návrh bude v nejbližší době dopracována podrobná dokumentace a podána žádost o stavební povolení. Pokud bude v příštím roce uděleno stavební povolení a vybrána stavební firma, mohla by být rekonstrukce dokončena na přelomu let 2024 a 2025, tj. ke stému výročí otevření „Útulného domova osamělým ženám“ v Thákurově ulici, kde Domov pro seniory Elišky Purkyňové nyní působí. „Trojdomí Šolínova bude významným přírůstkem v moderní péči o seniory, kterou chceme Pražanům na území hlavního města nabídnout. Cílem není objekty naplnit na maximum lůžkovými kapacitami, ale vytvořit příjemné místo s kombinací mnoha služeb, aby se klienti, personál i návštěvníci cítili příjemně a celý areál byl místem otevřeným i pro veřejnost. Věřím, že vítězný návrh na rekonstrukci a dostavbu architekta Václava Škardy nám pomůže tuto vizi naplnit,“ uvedla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví. Ukončením soutěže o návrh pro ředitelku Domova pro seniory Elišky Purkyňové Evu Kalhousovou skončilo jedno náročné období. „Při četbě historie práce paní Elišky Pukyňové, zakladatelky tohoto Domova, jsem nacházela jistou spojitost při realizaci tohoto projektu. I ona se setkala s nepochopením a těžkostmi při prosazování myšlenky postavit dům péče o ty, kteří si zaslouží naši pozornost. Vážím si jejího přínosu při řešení ojedinělé myšlenky, jak pomoci lidem prožít důstojné stáří. Všichni víme, že námi nabízená služba je čím dál víc potřebná,“ říká Eva Kalhousová.  „Na trhu služeb tento typ pobytového zařízení pro seniory v současné době totiž kriticky chybí. Velkou předností je částečné samofinancování provozu tohoto komplexního centra péče o seniory,“ dodala Mariana Čapková, zastupitelka hl. m. Prahy. Práci vítězného ateliéru ocenil starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář. „Praha si rozhodně zaslouží moderní domov pro seniory, kterých v našem hlavním městě stále přibývá a o které se musíme postarat. Ne každý si totiž může dopřát ten luxus nechat si své prarodiče doma až do úplného konce,“ doplnil Ondřej Kolář.