100 nových míst pro děti v Pardubicích

Pardubická radnice plánuje rozšířit mateřskou školu na Dukle o další čtyři třídy, zvýšit kapacitu o 100 dětí a pokrýt výstavbu fotovoltaikou. Stavba za 111 milionů Kč by měla být hotova pro školní rok 2025/2026.

Pardubické rodiny si v posledních letech nachází svůj domov na západním okraji města rychlejším tempem než kdy dřív. Pro obyvatele vesnic jako Světkov, Stará Čívice nebo Popkovice se táhne směrem k Pardubicím velký satelit o zhruba sto domech a to už má své dopady na infrastrukturu v regionu.

Hlavně na školství. Zajištění dostatečné školní a školkové kapacity je velkým výzvou. Přestože radnice v posledních letech postavila novou mateřinku a rozšířila základní školu ve Světkově, čeká město další krok. Zásadní rozšíření mateřské školy na Dukle je na stole a ve výhledu je další potencionální růst kapacity.

'Rada města rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele přístavby dvoupodlažní budovy, která navýší kapacitu o čtyři nové třídy. Cena bude podle projektu ve výši 111 milionů korun a město již hledá možnosti financování tímto projektem,' komentovala situaci mluvčí pardubické radnice, Ivana Dolanová.

Kapacita školky Můj Kamarád, jež navštěvují děti ve věku od tří do sedmi let, je momentálně na úrovni 104 dětí. Nová stavba by měla tuto kapacitu zvýšit o dalších 100 dětí. 'Díky přístavbě se mateřskou školou budeme moci otevřít pro děti již od dvou let, což je dobrou zprávou pro Pardubické maminky. Plánujeme, že nové prostory mateřské školy budou funkční už pro školní rok 2025/2026,' uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Nová kapacita mateřské školy bude vítanou zprávou pro rodiny žijící na západním okraji Pardubic. Jakub Rychtecký uvedl, že škola nebude rozšiřována pouze pro obyvatele Dukly, ale také pro rodiny bydlící jak v Opočínku, tak Světkově, Višňovce a Dražkovicích. Rychtecký oznámil, že přístavba je nejefektivnější cestou jak stanovit potřebou kapacitu jak z finančního, tak z investičního hlediska.

Rychlo tomu, aby udrželi krok se současnými potřebami, pardubické radnice navýšily kapacitu škol a školek o 400 míst v průběhu posledních let. Ale i s tímto pokrokem je dle vývoje počtu obyvatel na západním konci Pardubic potřeba dalších kapacit. Přiznali to i samotní radní, kteří uvažují o výstavbě nové základní školy v bývalých kasárnách TGM na rozhraní Dukly a Višňovky.

Technické řešení přístavby školky minimalizuje dopad na provoz stávající mateřské školy během výstavby. Přístavba kuchyně bude propojena s existujícím objektem pomocí spojovacího koridoru. Za tímto spojením stojí snaha udržet integritu budovy a také provozní efektivitu.

Na zlepšení okolí objektu také se počítá. Náměstek primátora Jakub Rychtecký dodal, že zahrada včetně herních prvků získá nový kabát a rovněž se počítá s navýšením kapacity stravovacího zařízení a výstavbou kanceláří pro pedagogické pracovníky. Vybudování fotovoltaického systému pokrývající celou jižní část přístavby a s největší pravděpodobností se zelenou střešní zahradou, je dalším krokem k zvýšení soběstačnosti školy.

Podle plánu by měla nová přístavba školky v Dukle být hotova a otevřena pro nový školní rok 2025/2026. Obyvatelé v Pardubicích tedy mají na co se těšit. Rozšiřování škol a školek je nejen nezbytností, ale také jasným signálem, že město je připraveno na rychlý nárůst obyvatel