Aš: Město zakládá Pakt ohrožených měst

V úterý 24. října ašskou radnici navštívili představitelé města Kraslice. Starosta Jan Šimek a místostarosta Filip Beneš se se starostou Aše Vítězslavem Kokořem a místostarostou Pavlem Matalou shodli na tom, že problémy obou měst, týkající se nezájmu investorů podnikat v této lokalitě kvůli nedostatku pracovních sil, bezpečnosti, přílivu nepřizpůsobivých osob, nedostatečné lékařské péče a ostatních služeb, jsou obdobné.

Domluvili se na založení „Paktu ohrožených měst“, která budou spolupracovat a společně předkládat požadavky a návrhy politickým reprezentacím na úrovni „kraje“ a státu.

Pakt ohrožených měst není určen jen pro města Karlovarského kraje, ale snahou ašského vedení bude oslovit i další města v celé České republice, potýkající se s obdobnými problémy jako Aš a Kraslice.

Hovořili také o iniciativě Aše, nazvané Lex Aš, kterou Kraslice podpoří s tím, že půjde o pilotní projekt pro město Aš. V průběhu doby, pokud se tento „pilot“ osvědčí, podpoří v jeho zavedení Aš také Kraslice.

Zdroj: Město Aš