Cheb: Bezlepková kuchyně pro děti zahájila provoz (TV Západ)

Cheb: Bezlepková kuchyně pro děti zahájila provoz (TV Západ)
Na základě loňského podnětu chebského radního Jana Žídka se město rozhodlo vytvořit podmínky pro stravování celiaků z řad žáků a studentů zdejších škol. Prvního září pak byla slavnostně otevřena kuchyně v Pastýřské ulici, kterou provozuje Mateřská škola Osvobození.

"My jsme si řekli, že pokud máme opravdu garantovat kvalitu a bezpečí pro děti a všechny strávníky, tak to musíme pojmout co nejvíce v souvislosti se všemi normami a zákony a jediným řešením bylo zřídit úplně oddělenou kuchyni tady v Pastýřské ulici a odsud rozvážet to jídlo k jednotlivým strávníkům. Celý rok trvaly přípravy. Paní ředitelka nad tím odvedla neskutečné množství práce se svým týmem a mne velmi těší, že po roce jsme tady už schopni distribuovat bezlepkové jídlo a nějakých 24 strávníků od mateřských až po střední školy v Chebu má zajištěno naprosto bezpečné bezlepkové stravování," popsal vývoj od nápadu po realizaci starosta Chebu Antonín Jalovec. 

Město na službu přispívá, a proto je vždy k přihlášce nutné potvrzení od lékaře. Možnost ale mají všichni, kdo navštěvují školská zařízení ve městě, bez ohledu na zřizovatele.

"Z hlediska města je to možná první pohled marginálie, ale z hlediska organizačního je to už poměrně složité  a především pro ty rodiny, věřím, že to bude obrovská pomoc," zdůraznil starosta. 

Vedení MŠ Osvobození je od počátku v úzkém kontaktu s nutriční terapeutkou z Karlových Varů. 

"Já jsem byla přizvána ke garanci bezlepkových diet. A hlavní požadavek pro každou jídelnu je, aby byl proškolený personál, aby všichni ti zúčastnění v týmu věděli, co je vlastně celiakie. A dalšími požadavky jsou potom skladování potravin, příprava tak, aby nedošlo ke kontaminaci lepkem a tím se potom garantuje ten výdej. Tady jsme ještě nastavili při expedici těch jídel, aby byly odlišené barevně talíře, aby nedošlo k záměně při expedici jídel na jednotlivých střediscích," vysvětlila nutriční terapeutka Šárka Suraová. 

Příprava bezlepkové stravy je zpočátku náročná na podrobné sledování složení potravin, ze kterých se vaří. Naštěstí existuje již velmi široký výběr prověřených surovin. 

"U některých výrobců dochází k tomu, že na přirozeně bezlepkovou surovinu napíší obsah lepku nebo stopy lepku, oni se tím ošetřují, protože to vyrábí i s ostatními surovinami, které obsahují lepek. Jinak dnes na trhu se dá, ať je to jakýkoliv supermarket nebo dodavatelé, již mají mnoho surovin a potravin přímo bezlepkových  a určených pro výrobu bezlepkových jídel nebo pokrmů. Takže není to těžká situace ty výrobky najít. Ta strava není tím omezená. Protože pokud byste i nesáhli po nějaké bezlepkové surovině, můžete zvolit přirozeně bezlepkovou potravinu, tzn. masa, ryby, ovoce, zeleninu, přílohy jako je brambora, vejce. Všechny z těchto potravin můžete připravit přirozeně bezlepkové jídlo, můžete ho zahustit zeleninou, takže i člověk, který by nechtěl vybírat speciální potraviny, může pracovat i s těmito surovinami," dodala Suraová. 

Pro mateřskou školu Osvobození je otevření bezlepkové kuchyně velkým splněným přáním. 

"Tak v první řadě, než jsme se dostali do toho bodu, ve kterém dnes jsme, to byly papíry. Dokumentace, ta byla velmi náročná, protože se muselo zjišťovat, jakým způsobem se to bude financovat. Nakonec jsme přišli na to, že se jedná o školská zařízení, takže na to dostáváme dotaci, na paní kuchařku – to máme zaplacené z Ministerstva školství. Takže v první řadě dokumentace, hygiena – Krajská hygienická stanice. Prostory podléhají přísným kontrolám, tak to byla další. Žádost o zápis do školského rejstříku, protože toto pracoviště jsme neměli zapsané, takže to byl další krok, který jsme potřebovali. No a pak už to byla práce s těmi přihláškami, kdy rodiče nosili přihlášky, takže aby to bylo všechno v pořádku, aby tam skutečně byly ty diagnozy napsané, potvrzení od lékařů. No a najít paní kuchařku, která to bude vařit. Jsem velmi ráda, že paní kuchařka, která tady vařila i předtím pro Správu zdravotních a sociálních služeb, nám zůstala a strašně se těší do té další práce, má to jako výzvu, že se naučí něco nového, že dětem bude pomáhat, tak to bylo také důležité. A potom takové to jako zajistit talíře barevně odlišné pro ty ostatní jídelny, domluvit se s těmi jídelnami, jakým způsobem to budeme rozvážet, jak oni to budou vydávat. Aby to všechno bylo podle norem, které pro ty celiaky platí," vypočítala kroky ředitelka školky Veronika Kubicová. 

Obědy vyjdou rodiče dětí na 30 až 60 korun podle věku strávníka. V době zpracování reportáže bylo přihlášeno ke stravování 26 dětí. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!