Cheb: Město navštívila neteř osvoboditele města

U příležitosti dubnových oslav osvobození navštívila Cheb paní Letha Misener (USA) v doprovodu sestry a dvou vnuček, aby uctila památku svého strýce pana Warrena Chrise Gerlinga, který byl zastřelen 2. května 1945 během bojů o Cheb.

Jeho jméno je uvedeno i na památníku v Městských sadech. Před pietními akty přijal dámy ve své kanceláři starosta města Jan Vrba.

Při návštěvě města rodinu doprovázeli místostarosta Pavel Pagáč a tajemník městského úřadu Václav Sýkora. Společně uctili památku padlých u památníku 97. pěší divize armády USA v městských sadech, dále navštívili pomník v Pomezí nad Ohří a nakonec položili květiny u památníku na „Y“.

Jak zavzpomínala paní Misener: „Warren Chris Gerling se narodil 2. listopadu 1923 v Missouri. Byl nejstarším ze čtyř synů, vyrůstal na farmě. Střední školu ukončil v roce 1941. Do americké armády vstoupil v březnu 1943. Padl 2. května 1945 během bojů na Chebsku, byl příslušníkem roty K, 303. pěšího pluku 97. pěší divize. Čtyři roky po jeho smrti bylo tělo exhumováno a odesláno do USA.“

Květiny, které rodina paní Lethy Misener k památníku položila, patří všem hrdinům válečných konfliktů.

Zdroj: Město Cheb