Havarijní pojištění: K čemu vlastně slouží a jak se vyznat v nabídkách pojišťoven?

Ačkoliv není havarijní pojištění ze zákona povinné, pro každého řidiče by mělo být v podstatě nutností. Na rozdíl od povinného ručení, které chrání ostatní účastníky silničního provozu před újmou způsobenou vámi, havarijní pojištění poskytuje pojistnou ochranu vašeho vlastního vozidla pro případ jeho zničení, poškození nebo odcizení. V dnešní době je možné si pojištění jednoduše sjednat také online přes internet – jak se ale vyznat v nabídkách? Poradíme vám.

První krok k havarijnímu pojištění: důkladné hledání

Pakliže lze havarijní pojištění přes internet sjednat, jde na něm také hledat. Je ale důležité si uvědomit, že každá pojišťovna může svým klientům nabízet jiné podmínky a rozsah pojištění, je tedy nezbytné porovnat více nabídek.

K tomu využijte online kalkulačky a srovnávače pojištění, které fungují na principu zadání údajů o vašem vozidle a vašich požadavcích na pojištění a následného porovnání nabídek od různých pojišťoven. Tyto nástroje vám ušetří cenné minuty (ne-li hodiny) a celý proces si díky nim notně usnadníte.

Navíc vám srovnávače pojištění často umožní využít výhodné nabídky a slevy, které jsou dostupné pouze pro online sjednání. Získáte také lepší přehled o možnostech na trhu i cenách a budete se moci zodpovědně rozhodnout pro pojištění kompatibilní právě s vašimi potřebami a finanční situací.

Podle čeho havarijní pojištění vybírat

Myslete ale také na to, že výběr správného havarijního pojištění není jen o ochraně před nepříjemnostmi způsobenými poškozením vozidla, pojistka by se měla týkat i vás a vašich spolujezdců. Vhodné je tak zároveň sjednat například úrazové pojištění osob ve vozidle (řada pojišťoven nabízí toto a další rizika v předpřipravených balíčcích).

Správný druh havarijního pojištění se snažte vždy vybírat nejen s ohledem na jeho cenu. Měli byste zohlednit hlavně další faktory, jako jsou již zmiňovaná pojistná rizika, dále limity pojistného plnění, výše spoluúčasti a ostatní podmínky stanovené konkrétní pojišťovnou.

Proč se havarijní pojištění vyplatí?

Havarijní pojištění (pojišťovnami často označované jako kasko) poskytuje pojistnou ochranu vašemu vozidlu v případě jeho zničení, poškození nebo odcizení. Pokud k nehodě dojde, pojišťovna vám nahradí škody, vyvarujete se tak značných finančních nákladů na opravu nebo náhradu vozu.

Havarijní pojištění konkrétně kryje škody, které vašemu vozidlu způsobí například havárie, živelní katastrofy, odcizení části nebo celého vozu, vandalismus, pád předmětu nebo střet se zvěří. Výše krytí a seznam rizik či výluk se ale liší podle pojišťovny a pojistné smlouvy.

Pojišťovny nabízejí k havarijnímu pojištění také řadu doplňkových připojištění. Kromě již zmiňovaného úrazového pojištění osob ve vozidle je to například pojištění čelního skla (nebo všech skel ve vozidle), pojištění zavazadel, připojištění asistenčních služeb a další.

Pojistné plnění aneb Kdy pojišťovna platí (a kdy ne)

Jako pojistné plnění je nazýván finanční obnos vyplácený pojišťovnou coby finanční náhrada škod. Příjemcem pojistného plnění je tzv. oprávněná osoba, kterou je obvykle přímo pojištěný (ten ale nemusí být totožný s plátcem pojistného čili s pojistníkem). Pokud tedy dojde k pojistné události a vznikne škoda na majetku, může být vyplaceno pojistné plnění.

Součástí pojistných podmínek je ale také seznam výluk. Podpisem smlouvy pojištěný souhlasí, že v případě pojistných výluk má pojišťovna právo zamítnout nebo zkrátit pojistné plnění. Pojistník nemůže vymáhat pojistné plnění například v případě, že vozidlo řídila nezletilá osoba nebo osoba bez řidičského oprávnění či pod vlivem alkoholu a návykových látek.

Zdroj obrázku: tommaso79 / Shutterstock.com