Infocentrum Idina Pila je po dobu nepřístupnosti Boubínského pralesa zavřené

Informační centrum Idina Pila v květnu neotevře. Stane se tak teprve podruhé od jeho otevření v roce 1998, když byl před patnácti lety celý objekt rekonstruován.

Informační centrum, které slouží turistům vždy od května do října, zůstane uzavřené po dobu, kdy nebude umožněn přístup turistům alespoň k Boubínskému jezírku.

O uzavření naučné stezky okolo jádra Boubínského pralesa, včetně přístupové cesty k Boubínskému jezírku, rozhodl Městský úřad ve Vimperku a to na žádost Lesů ČR coby správců území.

Jádro Boubínského pralesa o výměře 46,7 ha je jedním z posledních původních pralesů v České republice a jedním z několika málo míst v Evropě, kde člověk nikdy nezasahoval. Z tohoto pohledu se tak jedná o národní bohatství s mezinárodním přesahem a jsme tudíž povinni ho zachovat pro budoucí generace. „Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Jde o jedinečnou scenérii, na které lze demonstrovat přirozený vývoj šumavského lesa ve všech jeho fázích. Z hlediska Správy je možnost vidět takovou scenérii opravdu zásadním veřejným zájmem. Je skutečným národním divadlem přírody,“ poukazuje na význam pralesa ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Z toho také vyplývají rizika spojená s jeho návštěvou. Různě početné množství souší se v jádru Boubínského pralesa vyskytuje po celou dobu jeho existence a také do jisté míry vždy ohrožovalo návštěvníky na okolní naučné a turistické stezce. Informace varující návštěvníky před pádem stromů byly osazeny Správou Národního parku Šumava na přístupy k pralesu už v roce 2003. S nezbytnou informovaností počítá i platný plán péče o NPR Boubínský prales, ve kterém je uvedeno: „…všechny turistické trasy, které procházejí bezzásahovým územím, jsou označeny informačními cedulemi o vstupu na vlastní nebezpečí a možnosti pádu stromů.“

Riziko pádu souší je v současné době nejvyšší v části modré turistické trasy (od Boubínského jezírka po Knížecí cestě, v délce cca 1,4 km). V tomto místě jsou řádově stovky souší, které v nadcházejících letech hrozí zřícením, nicméně riziko pádu stromů je i v jiných částech Národní přírodní rezervace.

Z důvodu tohoto rizika přistoupil správce území – Lesy ČR s.p. k dočasnému uzavření některých turistických tras od 15.4. 2022.

Jak dlouho bude uzavření Idiny Pily i části NPR Boubínský prales trvat, není dosud jasné. Předpokládáme, že tuto situaci bude vlastník lesů v NPR Boubínský prales (LČR,s.p.) řešit se všemi zainteresovanými institucemi, tedy nejen se Správou NP Šumava, ale také s obcemi, na jejichž katastru NPR Boubínský prales leží a také s Klubem českých turistů, který zde zajišťuje turistické značení.

I tak je nezbytné na všech turistických trasách nejen v NPR Boubínský prales, ale i na území Národního parku Šumava, dbát zvýšené opatrnosti. Riziko pádů nejen suchých stromů existuje vždy a zvyšuje se po každé za větru, při těžkém sněhu a námraze nebo při silném dešti. Proto žádáme všechny návštěvníky Šumavy, aby byli při svých výletech vždy pozorní.