Karlovarský kraj se zapojil do Programu přeshraniční spolupráce

Karlovarský kraj se zapojil do Programu přeshraniční spolupráce
Karlovarský kraj je zapojen do Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Ten se zaměřuje na regionální a místní projekty, které mají významný pozitivní dopad na české a bavorské příhraničí. Na listopadovém zasedání členů Monitorovacího výboru programu bylo schváleno celkem 9 projektů v celkové výši 3,65 milionů eur. Projekt žadatelů z Karlovarského kraje „Vzkaz v láhvi“ získal dotaci ve výši 280 900 eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Na projektu „Vzkaz v láhvi“ budou spolupracovat Krajské sdružení Místních akčních skupin Karlovarského kraje, ekocentrum Kozodoj a dva ekologické spolky z Bavorska. Dojde k rozšíření přeshraniční spolupráce se školami v regionu, které si budou vzkaz v láhvi postupně předávat. Na základě spolupráce vznikne nová síť, jež spojí ekocentra, školy a instituce regionálního rozvoje. Spojovacím prvkem projektu bude téma voda, konkrétně řeka Ohře a péče o životní prostředí v jejím okolí,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Při výuce v rámci projektu „Vzkaz v láhvi” bude využita metoda projektového vyučování štafetovou metodou. Během ní se budou žáci učit lépe spolupracovat v týmu. Postupně budou vypracovávat zadané úkoly a jejich výsledky budou sdílet s dalšími týmy prostředníctvím interaktivních webových stránek.

„Připravené ale jsou i další aktivity v podobě jednodenních vzdělávacích programů v mateřských školách, letní pobyty pro děti, workshopy pro učitele environmentální výchovy ale i pro širokou veřejnost. V rámci projektu vzniknou pracovní listy o řece Ohři a komiks o vodě. Účastníci projektu se také zúčastní akce Čištění břehu řeky Ohře,” doplnil radní Patrik Pizinger.  

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 je rozdělen do několika oblastí, takzvaných os, kterými jsou - Výzkum, technologický rozvoj a inovace, Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, Investice do dovedností a vzdělávání a Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.         

Další zasedání Monitorovacího výboru by se mělo uskutečnit ve dnech 4. a 5. května 2021 v Jihočeském kraji. Termín pro podání projektové žádosti pro projednání na 12. zasedání Monitorovacího výboru je 19. leden 2021 do 23:59 hod. Bližší informace o Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem a nabídce konzultací k podmínkám podání žádostí o dotace naleznete na webových stránkách programu.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!