Klatovská nemocnice má nový zobrazovací přístroj

Krajské nemocnice akutní péče uspěly v roce 2021 s žádostí o dotaci na nákup přístrojového vybavení v hodnotě přibližně 440 milionů korun z programu IROP.

Po přípravě veřejných zakázek a výběru většiny dodavatelů nemocnice postupně přebírají tuto techniku. Jedním z důležitých a dražších přístrojů, které pořídila Klatovská nemocnice, je hybridní zobrazovací systém SPECT/CT. V prosinci ho od výrobce převzalo oddělení nukleární medicíny. V těchto dnech na něm začíná vyšetřovat pacienty, u nichž je podezření na nesprávnou funkci vnitřních orgánů, ale i skeletu, nebo pacientů, kteří trpí nádorovým onemocněním.

Přístroj ročně diagnostikuje tři až čtyři tisíce pacientů a to jak ze spádové oblasti Klatovské nemocnice, tak i Domažlické nebo Stodské.

„Jedná se o obměnu přístrojového vybavení. Na našem oddělení nahradí přístroj SPECT/CT starší SPECT gamma kameru. Ale nejde jen o prosté nahrazení staršího přístroje za nový. Už z názvu je zřejmé, že nový přístroj kombinuje dva typy vyšetření SPECT a CT, kdy můžeme získat morfologický a zároveň metabolický obraz tkáně během jednoho vyšetření,“ popisuje primářka oddělení MUDr. Vladimíra Baarová s tím, že hybridní kombinace dvou typů vyšetření poskytne zdravotníkům informace nejen o funkčním stavu zkoumaných tkání, ale zároveň právě i přesnější anatomickou lokalizaci případných patologických ložisek.

Velmi zjednodušeně se jedná o to, že vyšetření SPECT zjišťuje funkční stav tkáně, ale neumí případné abnormality správně prostorově lokalizovat. Samotné vyšetření CT naopak umožňuje přesnou lokalizaci například zánětů, nádorů nebo prasklin skeletu, ale neobjasňuje plně jejich vliv na funkčnost tkání. Hybridní zobrazovací systém SPECT/CT se dvěma plně digitálními detektory SPECT a integrovaným diagnostickým multidetektorovým CT zařízením pro pořizování CT obrazů obě možnosti propojí.

Se samostatnou akviziční stanicí a jednou vyhodnocovací stanicí a dalším příslušenstvím včetně potřebného softwaru umožní nový přístroj provádět nukleárně medicínská vyšetření ve vyšší kvalitě a medicínském slangem „při docíleni vyšší diagnostické výtěžnosti“. To vše navíc při nižší radiační zátěži. „V podstatě nám umožni zavést nové typy vyšetření vzhledem k přesné anatomické lokalizaci patologických nálezů. Přínos pro pacienta je dvojí. Za prvé zvýšení komfortu, ale to podstatné je zefektivnění léčby, neboť tato diagnostika umožní zahájit potřebnou léčbu rychleji a přímo zacílit na příčinu potíží,“ doplňuje lékařka.

Odděleni nukleární medicíny provádí například vyšetření skeletu, tedy kostí, dále plic, žilního systému, srdeční svaloviny neboli myokardu, mozku, jater, sleziny, ledvin i dalších orgánů. Detekuje záněty, sentinelové uzliny, nádory nebo vznikající metastáze. Vyšetřuje ambulantní i hospitalizované pacienty, a to nejen Klatovské nemocnice, ale i další pacienty zejména z Domažlicka a jižního Plzeňska, pokud jsou k tomuto specializovanému vyšetřování indikovaní. Významná část jsou onkologičtí pacienti.

Instalaci nového přístroje předcházely na oddělení stavební úpravy, které se týkaly jak umístění a připojení celého systému, tak i ovladovny.