Krajská zdravotní uzavřela dodatek kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi

Krajská zdravotní uzavřela dodatek kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi
Dodatek kolektivní smlouvy podepsali v pondělí 22. března 2021 zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) s představiteli odborových organizací, které v rámci společnosti působí. Stalo se tak v návaznosti na kolektivní vyjednávání mezi vedením Krajské zdravotní a zástupců odborů, jejímž cílem bylo najít shodu v otázce plošného navýšení mezd všech zaměstnanců KZ. Obě strany se při něm dohodly na navýšení základních mezd o 10 % od 1. 4. 2021.

„Dodatek zakotvuje do kolektivní smlouvy zejména nárůst základních mezd v Krajské zdravotní o 10 procent, a to od dubna letošního roku. Diskutovali jsme i o aktuální situaci v Krajské zdravotní, stabilizaci společnosti, plánovaném rozvoji a investicích,“ uvedl po jednání předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Myslím, že jednání bylo konstruktivní, s jeho průběhem jsem spokojen. Vyjasnili jsme si také akvizice nemocnic Litoměřice a Rumburk, i nové úhrady ohledně kompenzací pacientů s onemocněním COVID-19 v roce 2021,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Původně jsme požadovali plošné navýšení základních mezd o 10 procent už od začátku roku. Po předložení argumentů ze strany vedení Krajské zdravotní jsme se dohodli na kompromisu a přistoupili na navýšení od dubna,“ doplnila postoj odborů Ing. Ivana Břeňková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Zdroj: info@kzcr.eu
Zdroj foto: info@kzcr.eu

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!