Na krajském úřadě proběhly vzdělávací kurzy

Na krajském úřadě proběhly vzdělávací kurzy
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhly dva vzdělávací kurzy k problematice sociálních sítí a sociálně patologických jevů ve společnosti. Oba kurzy byly určeny sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách v rámci zkvalitnění jejich odborné kvalifikace.

Ve dnech 11. - 12. října 2021 proběhl na Krajském úřadě Ústeckého kraje dvoudenní vzdělávací kurz „Děti v pasti sociálních sítí“. Ondřej Moravčík, pověřený odborník Policejního prezidia ČR, vysvětlil, jak děti vnímají sociální sítě, co pro ně znamenají, jaká rizika vyplývají z jejich používání a jak tato rizika minimalizovat. Ve svém výkladu vysvětlil, proč by se dospělí neměli sítí bát a čím mohou být prospěšné a užitečné. V rámci druhého vzdělávacího dne se prostřednictvím modelových situací dotkl také trestněprávního rozměru práce s dětmi a nabídl také řešení konkrétních případů kyberšikany. Na závěru kurzu uvedl příklady spolupráce Policie ČR a škol při řešení protiprávního jednání.

Vzdělávání bylo realizováno v rámci projektu Ústeckého kraje „Podpora prevence kriminality v kraji – 2021“, který je podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni.

Dne 12. října 2021 realizoval Odbor sociálních věcí na Krajském úřadě Ústeckého kraje vzdělávací seminář na téma „Gambling v praxi“. Kurz byl určen primárně pracovníkům přímé péče adiktologických služeb a místním protidrogovým koordinátorům obcí. Seminář v časové dotaci osmi vyučovacích hodin byl pro účastníky realizován zdarma.  Vzhledem k akreditaci programu u MPSV mohou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách tímto školením plnit další vzdělávání dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Kurz zajišťovala odborná vzdělávací organizace zaměřená na protidrogovou problematiku Podané ruce, o. p. s. V rámci kurzu byly účastníkům předány aktuální poznatky z praxe související s léčbou a terapií patologických hráčů v ambulantní péči. Absolventi kurzu se seznámili také s aktuálními trendy na poli hazardních her a zároveň s konkrétními postupy používanými v praxi. Dílčí kroky komplexní péče byly prezentovány prostřednictvím kazuistik klientů, úspěšných i neúspěšných postupů při léčbě a terapii. Účastníkům kurzu byly závěrem nabídnuty také další možnosti vzdělávání v této oblasti.


TZ: Ústecký kraj

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!