Nová čtvrť Plzně čelí zpoždění kvůli soudnímu verdiktu o kácení stromů

Výstavba nové čtvrti v Plzni za osm miliard korun se zpozdí kvůli soudnímu verdiktu, který zrušil rozhodnutí krajské úřady o některých aspektů projektu. Developer AMESIDE nyní zvažuje podání kasační stížnosti. Důvodem zrušení rozhodnutí je nedostatečné zdůvodnění kácení dřevin v dotčené oblasti a nezahrnutí některých podmínek z EIA do územního rozhodnutí.

Výstavba nové čtvrti v Plzni, která je odhadována na osm miliard korun, se zpozdí díky soudnímu verdiktu. Soud totiž zrušil rozhodnutí krajské úřady týkající se některých aspektů projektu. Společnost AMESIDE, která patří pod Amadeus Real Estate, nyní zvažuje možnost podat kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí.

Důvodem pro zrušení rozhodnutí krajské úřady je nedostatečné zdůvodnění kácení dřevin v dotčené oblasti o rozloze zhruba tří hektarů mezi Americkou třídou, Denisovým nábřežím a Ukrajinskou ulicí v oblasti, kde stával Dům kultury Inwest. Dalším důvodem je nezahrnutí některých podmínek z posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) do podmínek územního rozhodnutí.

Podle mediálního zástupce společnosti AMESIDE, Karla Samce, developer respektuje rozhodnutí soudu, i když to představuje další zdržení projektu. Některé zrušené body rozhodnutí se týkají například likvidace náletových křovin na stávajícím pozemku, což developer nepovažuje s ohledem na velikost a vážnost záměru za nejpodstatnější. Zpoždění projektu vlivem verdiktu se odhaduje na několik měsíců.

Velký důraz je nyní kladen na dodržování podmínek stanovených v posouzení EIA. Helena Štváňová z krajského úřadu připomněla, že samotné územní rozhodnutí k projektu soud nezrušil, ale pouze odvolání Dětí Země. Krajský úřad nyní musí odstranit uvedené vady a řešit je s příslušnými odbory životního prostředí.

Zajímavostí je, že investor začal plánovat zastavění části centra Plzně již před více než deseti lety. Původně se mělo jednat o komplex velkého nákupního centra, proti kterému se stavěli Plzeňané v referendu v roce 2013. Investor následně změnil plán a představil záměr na výstavbu nové čtvrti, která kromě obchodů nabídne také administrativní prostory, byty a zázemí pro služby. Veřejné prostranství by mělo členit dvě ulice.

Ještě v loňském roce investor plánoval podat žádost o stavební povolení a předpokládal, že by mohlo být vydané v letošním roce. Samotná stavba by poté mohla trvat zhruba čtyři roky. Nyní je však nástup vlastní výstavby o několik měsíců zpožděn kvůli soudnímu verdiktu. Je třeba sledovat, jak se situace bude vyvíjet, a zda investor podá zmíněnou kasační stížnost.