Nový sportovní areál bude, navzdory ztráty dotace

Zlín plánuje modernizovat sportovní hřiště u Sokolovny, čímž obnoví tradici fotbalu a házené. Město hodlá pokračovat opravami i bez dotace od Národní sportovní agentury a hledat jiné finanční zdroje.

Zlín se chystá na rozsáhlou modernizaci sportovních hřišť u Sokolovny, aby znovu ožila tradice fotbalu a házené, která se zde dlouhá léta hrála. Město se nenechalo odradit tím, že nezískalo dotaci od Národní sportovní agentury. Aktuálně probíhá výběr stavebního dozoru a zástupci města jsou připraveni se pokusit o získání jiných finančních prostředků.

„Předpokládám, že to uděláme i bez dotace. Ale jsme ještě připraveni zažádat v rámci jiného dotačního titulu,“ prohlásil primátor Jiří Korec. Dále doplnil, že začátek rekonstrukce by se měl začít co nejdříve, aby bylo modernizované hřiště co nejdříve k dispozici sportovcům.

U Sokolovny se nacházejí dva tartanové hřiště, které byly v minulosti využívány zejména pro malý fotbal či házenou. Třetím hřištěm je menší tenisový či nohejbalový. Po modernizaci by měla všechna hřiště získat jednotný rozměr 20x40 metrů a nové povrchy.

„Naším cílem je, aby zde byla dvě hřiště s umělou trávou, na kterých by bylo možné hrát turnaje v malém fotbalu. K tomu jedno hřiště s víceúčelovým umělým povrchem, například na házenou“, upřesnil Korec.

Náměstkyně primátora Jana Bazelová, která má sport v kompetenci, zdůraznila důležitost úzké spolupráce s fotbalisty a házenkáři jako uživateli hřišť. Rekonstrukce má být jednou z priorit města v oblasti sportu.

Kromě povrchů hřišť se budou měnit také kryté střídačky u hřišť, osvětlení a ve svahu pod stromy má vzniknout menší, částečně přírodní tribuna pro diváky. „Chtěli bychom udělat i rekonstrukci šaten, nejlépe současně s opravou hřišť“, dodala Bazelová.

Rekonstrukce šaten, které se nacházejí poblíž hokejbalového hřiště, probíhá postupně a již získaly nové sociální zařízení se sprchami. Opravy hřišť se mají začít v průběhu jara a dokončit do konce tohoto roku.

Během tohoto roku začne i proměna skateboardového areálu v Bartošově čtvrti. Podnět na změny přišel z projektu Tvůrčí Zlín, který umožňuje obyvatelům města navrhovat, co by se mělo změnit. Rekonstrukci areálu rozdělili do etap, které mají být hotovy za pět let. Náklady na celý projekt činí téměř 40 milionů korun.

Nová koncepce skateparku počítá s více zónami, které budou rozděleny podle úrovně sportovní zdatnosti uživatelů. Zajímavostí bude zapojení sociálního zázemí formou vyvýšené tribuny. „V další etapě uvažujeme také o vzniku streetového hřiště s prvky workoutu a parkouru“, prozradila Bazelová. Především se zaměří na přístup pro mladší návštěvníky s prvky zabudovanými do zatravněné plochy.