Ostrov: Vojáci ze Žatce navštívili školáky ZŠ Masarykova (TV Západ)

Ve středu 6. března 2024 se na Základní škole Masarykova, uskutečnil projekt Ministerstva obrany Den s armádou – Naše stopy v NATO.

Akci organizoval Odbor komunikace MO k 25. výročí vstupu ČR do NATO ve spolupráci se 41. mechanizovaným praporem a Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary. 

„Nacházíme se na akci Den s armádou - Naše stopy v NATO. Pro studenty ze základní školy jsme si připravili několik stanovišť. Teď se nacházíme například na stanovišti topografické přípravy a základů přežití. Dále máme pro studenty připraveny stanoviště boje zblízka, ukázku zbraní a výstroje, zdravotní přípravu a přednášku o 41. Mechanizovaného praporu,“ uvedl jeden z vojáků.

„Jedná se o projekt Den s armádou - Naše stopy v NATO a v letošním roce je zaměřen na výročí 25 let vstupu do NATO. Seznámíme děti v rámci přednášek, se kterými jezdíme po školách nejenom s naší úlohou v NATO, s naší úlohou, ale i povinnostmi. Součástí toho projektu je ale nejen vlastně vstup do NATO. Je to naše členství v Evropské unii, v Organizaci spojených národů. Je to význam armády nejenom za válečných konfliktů, ale i jak armáda pomáhá v době míru, že se účastní akcí na záchranu třeba Národního parku České Švýcarsko, účastní se při likvidaci povodní, při likvidaci ještě dalších požárů nebo když bylo tornádo. Všude vlastně pomáhala armáda se svojí technikou a její všichni příslušníci. Dneska máme s sebou na pomoc vojáky ze 41. mechanizovaného praporu a krajského velitelství. A v rámci ukázek, co jim vojáci připravili, tak vlastně mají topografii, základy přežití, mají základy zdravovědy. Když se setkají s úrazem zraněným na veřejnosti, aby uměli poskytnout prvotní pomoc, aby uměli přivolat záchranu, aby nezpanikařili, a kdyby se ztratili, aby se zorientovali v terénu. Mně se zdá, že jako že to u těch dětí má velký ohlas, že to vlastně není jenom suchá přednáška, ale že to mají interaktivní formou. I kolega to má interaktivní formou, dostávají drobné dárečky s logem ministerstva, které potom mohou využít v praxi. A vojáci to mají vlastně super aktivní formou. Tak si myslím, to děti velmi baví. Je to zpestření té výuky, ale i zároveň jim rozšíříme obzory v hodně oblastech. Dneska na tom jednom výkrese zrovna jeden ten umělec napsal Chci se stát vojákem z povolání, tak třeba jednou bude,“ popsala manažerka projektu Klára Pelcová.