Plzeň ve svých základních školách zajišťuje výuku etikety pro děti

Město Plzeň zajišťuje od září výuku etikety pro děti ve svých základních školách ve školním roce 2022/2023.

Vyučuje se podle metodického materiálu Etiketa pro děti, realizátorem projektu je městské zařízení Krašovská aktivity centrum. Plzeň za projekt Etiketa do škol zaplatí přes jeden milion korun, realizován může být díky finančním prostředkům v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

„Základy etikety budou vyučovány ve všech třetích ročnících plzeňských základních škol během celého školního roku. Žáci se v průběhu čtyř vyučovacích hodin poutavým způsobem seznámí s pravidly společenského chování v rámci předmětu Společenská výchova. Pro letošní rok je v rozpočtu výše uvedeného odboru připraveno na úhradu projektu 530 tisíc korun. Stejná částka je blokována ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně pro rok 2023,“ uvedla náměstkyně primátora Lucie Kantorová, do jejíž gesce mimo jiné patří oblast školství. 

Výuka etikety v základních školách v Plzni se odvíjí od nové knihy Etiketa pro děti, kterou v květnu vydalo Krašovská aktivity centrum. Její autorkou je Ilona Křižková, publikace je určena nejen rodičům a dětem, ale také pedagogům a školským pracovníkům. Právě oni ji nyní využijí při výuce v rámci nového projektu.