Plzeň získala dotaci na kurzy češtiny pro cizince

Plzeň získala dotaci na kurzy češtiny pro cizince
Rada města Plzně na svém zasedání v pondělí 11. dubna schválila přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra České republiky.

Částka ve výši 1,256 milionu korun je určena na realizaci projektu s názvem Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022.

„Vnímáme nutnost pomoci příchozím cizincům s bezproblémovým začleněním se do majoritní společnosti dlouhodobě. Proto jsme i loni v listopadu podali ministerstvu vnitra žádost o dotaci na tento projekt. Tehdy jsme ještě nemohli předjímat události, které nastanou v souvislosti s válkou na Ukrajině, a jak moc naléhavé bude pomoci lidem, kteří v Plzni hledají azyl, s jejich začleněním do společnosti,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá také oblast sociálních věcí.

Vysvětlila, že získaná dotace bude využita zejména na pořádání jazykových kurzů češtiny pro cizince. „Kurzy českého jazyka pořádáme v jedenácti modifikacích, neboť stále vnímáme, že základní bariérou cizinců v jejich integraci je neznalost českého jazyka. Dále peníze z dotace využijeme k dalšímu vzdělávání pedagogů, kteří pracují s dětmi s odlišným mateřským jazykem i k doučování těchto dětí. Díky dotaci budeme moci také pořádat informační semináře pro cizince a zajistit předávání relevantních informací nově příchozím, a to i v rámci neformálního setkávání komunit,“ upřesnila Eliška Bartáková.

Město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně pořádá jazykové kurzy pro cizince ze třetích zemí a další aktivity vedoucí k jejich začlenění do společnosti už druhou desítku let. Kurzy i všechny další aktivity jsou zdarma.

Výše dotace ministerstva vnitra v hodnotě 1,256 milionu korun činí cca 80 procent částky, o niž město Plzeň žádalo. Krácena byla z nedostatku finančních prostředků, které jsou vzhledem k uprchlické krizi z Ukrajiny potřeba jinde. Finanční krytí ve výši 10 procent nákladů na projekt Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022 zajistí ze svého rozpočtu Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!