Plzeňský kraj požadoval spolu s ostatními kraji vyhlášení nouzového stavu

Plzeňský kraj požadoval spolu s ostatními kraji vyhlášení nouzového stavu
Po společném jednání Asociace krajů ČR potvrdil také Plzeňský kraj nutnost vyhlášení nouzového stavu za dohodnutých podmínek, které deklarují kraje na společném požadavku Vládě ČR.

„Opatření na zpomalení epidemie je třeba racionalizovat. Dát jim smysl, aby je lidé byli ochotni dodržovat. To je základ toho, po čem jsme jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak na úrovni krajů volali. Dohodnutá úprava opatření, mezi hejtmany a vládou, to podle mě v současném stavu splňuje. Vzhledem k epidemiologické situaci, kterou u nás v Plzeňském kraji máme, a především k situaci v našich nemocnicích, se musíme k nouzovému stavu přihlásit. Musíme udělat vše pro to, aby zdravotnictví ten nápor zvládlo. Zároveň cítím, že musíme být zodpovědným partnerem vůči sousednímu Bavorsku,“ komentuje výsledky jednání hejtmanů a vlády hejtmanka Ilona Mauritzová.

S žádostí o zavedení nouzového stavu na dalších 14 dnů požadují kraje současně po vládě nastavení následujících opatření, na kterých mezi hejtmany a vládou panuje shoda. Jde např. zrušení omezení úředních hodin, návrat žáků a studentů do škol a jejich testování, postupné otevírání maloobchodů, služeb a vybraných sportovišť a urychlené schválení nové pandemické legislativy.

Pro žádost o pokračování nouzového stavu v Plzeňském kraji nás vedou stanoviska krajských epidemiologů, imunologů, hygieniků, ředitelů nemocnic ředitele KHS, stejně jako aktuální situace vývoje epidemie v kraji a situace ve zdravotnických zařízeních na území Plzeňského kraje. Rozhodnutí o žádosti prodloužení nouzového stavu doporučila Bezpečnostní rada kraje. Krizový štáb včetně zástupců Rady Plzeňského kraje projednal na svém jednání tuto aktuální situaci v pátek 12. 2. 2021.

Epidemiologická situace v PK a její predikce
V posledních 10 dnech dochází na území Plzeňského kraje k poměrně závažnému nárůstu pacientů s onemocněním COVID19 jak ve standardní, tak intenzivní péči. Tento nárůst v aktuálním týdnu (5-12. 2 .21) činí průměrně 10 pacientů/den; přírůstky hospitalizovaných mezi jednotlivými dny počátku týdne činily 20/den. Pravděpodobnou příčinou prudkého nárůstu může být vysoký záchyt tzv. britské mutace dosahující aktuálně zhruba 70 % vzorků vyšetřených ve FN Plzeň přístrojem Diana.

V intenzivní péči nedošlo k poklesu pacientů od „lednové – třetí“ vlny, a naopak pokračuje kontinuální nárůst. V důsledku této akcelerace bylo nutno přechodně odklonit primární příjmy ze Stodské nemocnice na ostatní zdravotnická zařízení v kraji a redistribuci pacientů z nemocnice Sušice. Redistribuce pacientů vyžadujících intenzivní péči probíhá kontinuálně. V důsledku aktuálního vývoje došlo k realizaci potenciálně posledních reprofilizacích v Mulačově nemocnici (standardní lůžka) a Fakultní nemocnici Plzeň (lůžka standard i intenzivní péče).

Z pohledu požadovaných kapacit bude dosaženo 99% požadované reprofilizované kapacity kraje ve standardních lůžkách bez jejího potenciálního navyšování v důsledku nedostatku personálních zdrojů. Vytvoření dalších lůžek intenzivní péče již není personálně možné (pro COV pacienty se bude jednat o cca 90 lůžek).

Pokud by docházelo k setrvalému nárůstu pacientů v oblasti aktuálním tempem (cca 10/den) lze očekávat naplnění této stropové kapacity lůžkové péče v horizontu následujících cca 5-7 dní. Další kapacity jsou již uvolnitelné pouze za drastických (a v kontextu situace v ostatních krajích momentálně neospravedlnitelných) omezení zdravotní péče poskytované pro nonCOVID nemocné, případně redistribucí mimo Plzeňský kraj.

Očkování a vakcíny:
Aktuální dodávky vakcín pro PK:
8. 2. 2021            Pfizer                    cca 3 000 dávek (2 975 dávek/ 5 dávek z jedné lahvičky)
9. 2. 2021            Moderna             500 dávek

Ostatní dodávky vakcín Pfizer a Moderna v tuto chvíli (k 12. 2.) nemá kraj početně specifikován, ale předpokladem je začátkem března vyšší počet v dodávkách vakcín. Díky včasnému rozhodnutí neočkovat ve velkém první dávkou nemá kraj v tuto chvíli nedostatek druhých dávek pro již naočkované.

V Plzeňském kraji je podle oficiální databáze ISIN proočkováno 21 164 dávek. V populaci 80+ je naočkováno 5 194 osob, druhou dávkou pak je naočkováno 6 884 osob první prioritizované skupiny.

Nemocnost v PK (aktuální údaje k 13. 2. dle zdroje KHS Plzeň):
počet potvrzených infekcí od začátku pandemie 58 565
počet uzdravených od začátku pandemie 50 441
počet tzv. neuzavřených případů (aktivních) 7 424
počet mrtvých od začátku pandemie 700

Nárůst nákazy za týden je více než 4 000 osob, přičemž je reálně jasné, že skutečná čísla budou vyšší. Záchyt testovaných je zhruba 30 %. Záchyt britské mutace jen za týden je 76 % ze všech pozitivních vzorků v kraji. Plzeňský kraj disponuje neoficiálními testovacími sadami na detekci britské mutace, proto se lze skutečně domnívat, že čísla záchytu jsou reálná a odpovídající. Za poslední dva dny nejvíce nakažených eviduje Klatovsko a Plzeň-město. Celkově přibývá za poslední týden více než 700 osob C+ denně. Za čtvrtek 11. 2. to bylo 812, za pátek 12. 2. 849. Roste také počet nemocných dětí ve věku 5-9 let.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!