Praha 12 otevřela novou stezku pro pěší a cyklisty na Točné

Praha 12 otevřela novou stezku pro pěší a cyklisty na Točné
Na území Prahy 12 byla dne 24.9.2021 slavnostně otevřena nová stezka pro chodce a cyklisty, která vznikla rekonstrukcí původní nevyužívané komunikace NN470 mezi Točnou a letištěm Točná.

Stezka je součástí širšího záměru navazující na již vybudovanou komunikaci do Dolních Břežan a umožňující snadnější dostupnost vrchu Čihadlo, který je jedním z nejvyšších míst v Praze.

Povrch komunikace je asfaltový o šíři 3 metry, bude sloužit jak pro pěší, tak i cyklistům. Cena díla je 4.597.637,- Kč včetně DPH a hlavní město Praha poskytlo městské části Praha 12 dotaci ve výši 2 970 000,- Kč. Zbylá část nákladů byla kryta z rozpočtu městské části. Podél komunikace budou umístěny lavičky, z nichž je krásný výhled na letiště Točná a na Prahu. Zhotovitelem stavby vzešlým z veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž jediným kritériem byla nejnižší nabídková cena, byla vybrána společnost POZKOM s.r.o.

Širší záměr budování stezek pro pěší a cyklisty v této lokalitě se zejména týká snadnějšího přístupu na vrch Čihadlo, který je jedním z nejvyšších míst v Praze. Zde jsou od 70. let minulého století umístěny již nevyužívané bunkry protiletecké raketové obrany Prahy, které poskytovaly zázemí 11. protiletadlovému raketovému oddílu. V minulém volebním období tyto bunkry získala do svěřené správy městská část Praha 12, která v této lokalitě plánuje vystavět vyhlídkové místo umožňující krásný a nerušený výhled na Prahu. Celý vrch v sobě skýtá potenciál dalšího rozvoje a může se tak stát významným výletním místem nejen pro Pražany.

„Po zprovoznění cyklostezky mezi Cholupicemi a Dolními Břežany se jedná o pokračování investic Prahy ve spolupráci s městskou částí do rozvoje aktivní dopravy v oblasti Cholupic a Točné. Díky celoročně sjízdnému povrchu bude sloužit k rekreační cyklistice a zpřístupní zajímavé turistické cíle v okolí.“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Podporu hlavního města Prahy při budování nových stezek pro pěší a cyklisty vítá i současné vedení Prahy 12.

„Je to další kamínek do mozaiky našeho dlouhodobého záměru rozvoje Prahy 12. Příští rok chceme na tuto komunikaci navázat novou stezkou, která povede až na vrch Čihadlo. Věřím, že se Pražané dočkají dalšího areálu, který poskytne nejen krásný výhled do okolí, ale bude i dobře dostupný pěšky nebo na kole.“ doplnil Vojtěch Kos, 1. místostarosta městské části Praha 12 s kompetencemi doprava a rozpočet.

Pokračování v záměru oživení vrchu Čihadlo vítají i zástupci opozice.

„Je to krok správným směrem, vrch Čihadlo má zvláštní kouzelnou atmosféru a opuštěná vojenská zařízení jistě najdou v budoucnu využití jako zázemí pro různé akce, které se zde budou konat. Rád bych také na tomto vyvýšeném místě viděl malou rozhlednu umožňující výhled na Prahu a okolí.“ doplnil Tom Philipp, zastupitel městské části Praha 12 a bývalý radní.

Na fotografii: Ing. Jiří Sobol, Ondřej Strejček, Ing. Vojtěch Kos (zleva)

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!