Praha bude odstranění billboardů vymáhat soudně. Společnost Czech Outdoor má nelegálně billboardy na 58 pozemcích města

Hlavní město Praha podalo žalobu na společnost Czech Outdoor na vyklizení pozemků. V rámci boje s nelegální reklamou přikročila Praha k tomuto kroku poté, co společnost doposud ani přes opakované výzvy neodstranila nelegální billboardy z 58 pozemků města.

„Boj s vizuálním smogem a nelegální reklamou je dlouhodobým programovým cílem Pirátů i naší současné koalice. Billboardy na těchto konkrétních 58 pozemcích už dávno nemají stát. Historickou nájemní smlouvu, na základě které ty billboardové konstrukce stojí, považuje Praha z různých důvodů za neplatnou. I kdyby však platná byla, skončila nejpozději 9. března 2022. Společnost Czech Outdoor však billboardy přes opakované výzvy doposud neodstranila, proto hlavní město přistupuje k podání žaloby na vyklizení,” říká Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu. Vedení Prahy řeší i jinou venkovní reklamu, než jsou billboardy. V těchto dnech se odstraňují reklamní prvky mobiliáře z centra Prahy, které provozovala společnost JCDecaux. Zároveň je připravována novela nařízení o regulaci reklamy tak, aby kvůli jejímu znění přestal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vést s Prahou řízení. Toto nařízení reguluje například reklamní plachty na fasádách domů. Další aktivitou je práce na vymezení legálních plakátovacích ploch a pravidel pro nízkonákladovou reklamu.