Praha představila bezkontaktní tlačítko pro chodce

Praha představila bezkontaktní tlačítko pro chodce
K moderní metropoli patří dynamické řízení dopravy, jehož součástí je i preference na přechodu pro chodce.

K tomu už řadu let patří chodecké tlačítko v různých podobách. V rámci aktuální situace TSK zavádí do testovacího provozu bezkontaktní tlačítko, které chodcům umožní zajištění jejich preference bez nutnosti dotyku s tlačítkem.

S chodeckými tlačítky, která chodcům umožňují rychlejší přejití, se setkáváme zcela běžně. Jejich použití je snadné, ale málokdo zná a chápe jejich význam pro plynulost dopravy. Po jeho zmáčknutí se nárokuje požadavek a rozsvítí se nápis "ČEKEJTE". Volno pro chodce se pak na semaforu objeví v závislosti na dopravních situaci a době, kdy je nárok uplatněn. Stiskem tlačítka dává chodec vědět o své přítomnosti, systém mu pak v rámci nastaveného cyklu přejití umožní při první možné příležitosti. Na počátku koronavirové krize se ovšem začal řešit jiný problém, a tím byl možný přenos viru při dotyku více osob právě tohoto tlačítka.

„Nápad na bezdotykové tlačítko jsem dostal během první vlny pandemie v polovině loňského roku. Klasická zařízení na přivolání zelené, které známe z pražských ulic, sice můžeme bezpečně zmáčknout pomocí klíčů nebo loktem, ale to je málo. Chtělo to vyšší level. Něco modernějšího a chytřejšího, abychom Pražanům zpříjemnili pohyb po městě a eliminovali jakékoliv riziko přenosu nákazy nemoci Covid-19. Začal jsem proto hledat, jaké možnosti vlastně existují. V České republice a Evropě jsme nic nenašli. Mé představě se nejvíce blížilo zařízení až z Austrálie, které by české normy a předpisy splnilo jen velmi složitě. Rozhodli jsme se proto vyvinout vlastní technologii, kterou budeme moci zároveň snadno přidat ke k té stávající, abychom zbytečně neutráceli. A tu dnes začínáme testovat na Dvořákově nábřeží. Půl roku budeme technologii vystavovat různým klimatickým podmínkám, a pokud se osvědčí a bude zájem ze strany občanů, teoreticky ji můžeme příští rok začít rozšiřovat. Musíme zkoušet nové a neotřelé věci, jedině tak se město bude rozvíjet,“ popisuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

V České republice se používají zatím pouze mechanická kontaktní tlačítka, která vyžadují pro stisknutí fyzický kontakt, v Praze jich je nasazeno více než tisíc. Namísto mechanických tlačítek bylo zvažováno nasazení tlačítka s kapacitním dotykovým senzorem, které však neplnilo aspekt „bezkontaktnosti“, a to z důvodu detekce ruky chodce ve vzdálenosti pouze několika milimetrů od čelní strany tlačítka. Proto byl od TSK vznesen požadavek na vyřešení „bezkontaktní“ detekce chodů chystající se k přejití komunikace. 

Po diskusích a rešerši zahraničních řešení byly zadány následující podmínky:

  • Cenově dostupné řešení v řádu jednotek tisíců Kč na jedno místo detekce

  • Maximální využití stávající infrastruktury a zařízení

  • Vysoká spolehlivost a detekce ruky chodce ve vzdálenosti 5-20 cm

  • Minimum falešných detekcí

  • Robustní a odolné provedení

  • Termín – ihned

Společnost Eltodo využila skutečnosti, že je stávajícím výhradním výrobcem tlačítek pro chodce pro TSK Praha, a připravila dva prototypy kontaktních/bezkontaktních tlačítek, jakožto derivát osvědčeného velkoplošného tlačítka CHT 13. Oba prototypy kombinují funkci kontaktního a bezkontaktního tlačítka, tedy detekce chodce může být provedena dvěma způsoby.

První z prototypů funguje na bázi infračerveného čidla umístěného z boku tlačítka, indikace detekce je prováděna pouze vizuálně, přes světelný panel. Jedná se o technicky jednodušší řešení, které má vliv na pozitivní cenu, ale menší spolehlivost. Druhý prototyp je osazen spolehlivým mikrovlnným radarem. Indikace detekce byla v tomto případě doplněna o akustický signál. Toto řešení je odolné vůči falešným detekcím způsobených trvalým zakrytím tlačítka, či změnou okolních podmínek. Radarové čidlo se automaticky během 20 s samo překalibruje. U obou prototypů byla věnována pozornost falešným detekcím, například od chodců opouštějících přechod, případně poletujícímu listí, zapadání sněhem, a podobně.

„Do testovacího provozu na Dvořákově nábřeží jsme se rozhodli nasadit tlačítko s radarovou technologií, u kterého zkušební testování ukázalo méně falešných detekcí. Proto jsme se rozhodli jít touto cestou, a nyní věříme, že se nám vše potvrdí v praktickém provozu,“ vysvětluje nasazení radarového tlačítka Barbora Lišková z Technické správy komunikací.

Nespornou výhodou navrženého řešení je i to, že výměna tlačítka kontaktního za bezkontaktní nepředstavuje zásah do logiky řízení, nastavení řadiče, a ani úpravu nosných konstrukcí a kabeláže. Dokonce pro případy, kdy je na křižovatce nainstalováno velkoplošné kontaktní tlačítko, lze ho pouze o bezkontaktní funkci doplnit.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!