Region: Bývalý hřbitov v Horních Pasekách je nyní důstojným pietním místem

Region: Bývalý hřbitov v Horních Pasekách je nyní důstojným pietním místem
Vytýčení hranic pozemku, odstranění letité náletové zeleně a soušek, terénní úpravy, oplocení a instalace dřevěného kříže. To jsou zhruba práce, které v zimních měsících vedly k obnově původního hřbitova v Horních Pasekách, kde vzniklo upravené pietní místo. Zbývá ještě umístit ke vstupu informační ceduli a shromáždit nalezené náhrobky do jednoho místa v blízkosti kříže.

Úpravy bývalého hřbitova v Horních Pasekách prováděla na základě podnětu Osadního výboru pro obce Vernéřov, Dolní Paseky a Horní Paseky městská společnost Ašské služby s.r.o. a pan Marian Rewczuk st., za dohledu odboru správy majetku a investic.

Úpravy vyšly na cca 100 tisíc korun a čerpány byly z rozpočtu osadního výboru.  

Horní Paseky jsou téměř zaniklou obcí. Kromě několika původních chalup tu v minulosti stál pouze vojenský objekt vybudovaný pro sovětskou armádu. Nemovitosti, které po odchodu armády v roce 1990 v Horních Pasekách zůstaly prázdné, byly rekonstrukcí v letech 1998 a 1999 přestavěny na byty. V obci je nyní trvale hlášeno cca 90 obyvatel.

Zdroj: Město Aš

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!