Situace na vytopené 4. ZŠ:  výuka začne 4. září

Město Plzeň dělá vše pro to, aby výuka na 4. ZŠ v Kralovické ulici mohla být zahájena se začátkem školního roku, tedy v pondělí 4. září. Tato škola byla vytopena po vydatných deštích minulý týden v úterý 15. srpna.

Došlo k tomu chybou zhotovitele, který v objektu prováděl stavební úpravy vyučovacích prostor včetně oprav střechy. Staveniště nebylo před dešti dostatečně zakryto.

„Děláme maximum proto, aby zhotovitel napravil situaci a děti mohly zahájit školní rok v prostorách, kde jsou zvyklé. V tuto chvíli mohu potvrdit, že díky usilovné práci Odboru investic Magistrátu města Plzně se takovému cíli blížíme,“ řekl první náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák.

Město Plzeň nastavilo zhotoviteli harmonogram stavebních prací tak, aby opravy všech výukových prostor byly dokončeny do zahájení školního roku. Zhotovitel stavby intenzivně pracuje na opravě všech výukových prostor pod dozorem investičního útvaru města Plzně. Všechny opravy poničených prostor bude hradit zhotovitel stavby. Pro případ, že nebudou všechny opravy dokončeny včas, zajišťuje město náhradní výukové prostory v objektech města v Krašovské ulici, tedy v docházkové vzdálenosti od školy tak, aby byly připraveny a vybaveny do zahájení školního roku. Nic by tedy nemělo bránit zajištění běžné výuky, byť by část tříd mohla být v náhradních prostorách.
Pokud bude nutné náhradní třídy využít, bude škola včas informovat rodiče. I při této variantě bude stravování a družina zajištěna přímo v budově 4. ZŠ. Mezi vedením 4. ZŠ, investičním útvarem města a odborem školství probíhá každodenní intenzivní koordinace všech oprav, aby zajištění výuky v novém školním roce bylo pro žáky i rodiče s co nejmenšími změnami.


Štítky: 4. zšregion24