Skautů v Plzni přibývá. Po prázdninách znovu rozjíždějí činnost

Skautů v Plzni přibývá. Po prázdninách znovu rozjíždějí činnost
Počet skautů a skautek v Plzni nezadržitelně roste. Je jich tu přes dva tisíce, což je o třetinu víc než před deseti lety. V Plzni funguje 50 oddílů sdružených do devíti skautských středisek.

Během prázdnin proběhly tradiční letní tábory. Letos jich skauti uspořádali 33. Nejčastěji táboří v podsadových stanech nebo indiánských týpí. Skautské tábory jsou nejčastěji dvoutýdenní a jsou tak vyvrcholením celoroční činnosti. Děti se podílí na fungování tábora, tím že vaří, připravují dřevo na oheň nebo si sami staví stany.

Se začátkem školního roku začal i ten skautský. Rozbíhají se odpolední schůzky a připravují se první víkendové výpravy do přírody. Vedoucí vítají ve svých oddílech nové členy, kteří mají o skauting zájem a takových dětí je čím dál tím víc. „Mám z toho radost, že je nás víc a víc, ukazuje se, že naše činnost má smyl a dětem se program, který pro ně připravují kvalifikovaní vedoucí, libí. Starší děti vyrůstají ve zkušené vedoucí, kteří předávají těm mladší to, co už se naučili, ale zároveň se dál vzdělávají.” popisuje předseda plzeňských skautů Jaroslav Liška. Nejvyšší přírůstek skauti pravidelně zaznamenávají u dětí prvního stupně základní školy.
První zářijový víkend proběhla tradiční akce Skauti dětem, která ukazuje skautskou činnost široké veřejnosti. Plzeňané mohli přijít na 4 místa, na kterých je čekala pestrá ochutnávka skautských aktivit.

Podle průzkumu agentury Ipsos vyplývá, že Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a současně je považován i za jednu z nejdůvěryhodnějších. Podle respondentů by členství ve skautu doporučilo svým dětem sedm z deseti lidí. Jako hlavní přínos respondenti zmiňovali, že se zde děti naučí pomáhat jiným, zažijí spoustu dobrodružství a všestranně se rozvíjí.

Štítky: skautiregion24

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!