Školy v kraji budou modernizovat i stavět nová sportoviště

Školy v kraji budou modernizovat i stavět nová sportoviště
Rada Plzeňského kraje schválila projektové žádostí škol o poskytnutí podpory do aktuálních výzev dle daných pravidel v rámci Národní sportovní agentury:

Příspěvková organizace
Název individuálního projektu
Předpokládané celkové náklady projektu

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Rekonstrukce hřiště na hřiště s umělým povrchem včetně vybudování sociálního zařízení Křimice
28 500 000 Kč

Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Rekonstrukce školního stadionu
6 000 000 Kč

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Rekonstrukce školního hřiště
22 000 000 Kč

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Atletický tunel Plzeň - Skvrňany

120 000 000 Kč

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Modernizace venkovního sportoviště VOŠ a SPŠE Plzeň
8 000 000 Kč

Celkem
184 500 000 Kč

Předfinancování a kofinancování projektů bude zohledněno v přípravách rozpočtu Plzeňského kraje v letech 2022 – 2023.
Celkovou výši musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!