Střední školy kraje soutěžily v technické olympiádě

Střední školy kraje soutěžily v technické olympiádě
Prezentace soutěžních prací a vyhlášení vítězů osmého ročníku soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje 2021 se uskutečnilo on-line formou.

Soutěž Technická olympiáda Plzeňského kraje je vyhlašována Plzeňským krajem v rámci podpory technického vzdělávání mládeže.
Zahájení pro všechny týmy začalo dnes v 9:30 hodin on-line schůzkou v rámci MS Teams. Po zahájení byly týmy rozděleny do tří on-line místností. V těch byli kromě soutěžících přítomni také členové hodnotících komisí. Jednotlivé týmy připravily videoprezentace. Hodnotící komise pokládaly každému týmu k zaslané prezentaci 2 až 3 dotazy, na které soutěžní týmy ihned odpovídaly. Po skončení on-line diskuse proběhlo závěrečné hodnocení a na on-line schůzce byly vyhlášeny výsledky.

„O tom, že o technické vzdělávání je velký zájem, svědčí i dnešní vyhlášení výsledků už osmého ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje. U jejího vzniku jsem byla ještě jako rektorka Západočeské univerzity a jsem ráda, že spolupráce mezi univerzitou a Plzeňským krajem stále trvá a je přínosem pro obě strany,“ řekla při slavnostním on-line vyhlášení hejtmanka Ilona Mauritzová a předtím, než poděkovala soutěžícím, učitelům i organizátorů dále uvedla „Technickou olympiádou pro mnohé z vás cesta dalšího technického vzdělávání teprve začíná. Každý jste prokázal, že technické myšlení a zručnost je vám více než vlastní a nechybí vám ani nadání. Přeji vám, aby vás elán do dalšího prohlubování svých znalostí a schopností neopustil a samozřejmě abyste ho dál rozvíjeli u nás, na Západočeské univerzitě.“
Vítězové obdrželi tablety a poukázky na nákup elektroniky.

Výsledky 8. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje 2021
Tablet:
    • Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 - Výukový simulátor závodní střelby
    • Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Dezinfekční lampa do auta
    • Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G - Lost Edge (3D hra)
    • Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - CHATBOT pro studenty
    • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - Elektronický hladinoměr
    • Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Smart Mirror
    • Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 - Elektrická mauntainboard

Poukázka na 5.000 Kč
    • Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 - Magnetické dělo
    • Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 - Stolní kotoučová pila
    • Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Modulace narušení zatopeného dolu
    • Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G - Bankomat
    • Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Vizualizace a řešení fyzikálních příkladů
    • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - 3D tiskárna

Poukázka na 4.000 Kč
    • Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 - 3D tiskárna budov
    • Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G - Zahrajem si
    • Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 - Barevná hudba
    • Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 - Měření výšky hladiny technologií ToF

Poukázka na 3.000 Kč
    • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 - Parkovací asistent jinak
    • Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - Pavr Vep
    • Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 - Firmware pro bionické chapadlo
    • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - Dekodér Morseovy abecedy

Poukázka na 2.000 Kč
    • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 - Robotický tank
    • Střední průmyslová škola, Tachov, Světce  - Bagr


Technická olympiáda Plzeňského kraje 2021 je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci z jedné střední školy. V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích: A – gymnázia, B – ostatní střední školy. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy. Možnost konzultací s odborníky a využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů poskytuje Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).
Práci musí vytvořit skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a ze ZČU. Své výsledky soutěžní týmy prezentují před odbornou porotou. Témata jsou vypisována Západočeskou univerzitou v Plzni.

Zapojené fakulty Západočeské univerzity:
    • aplikovaných věd
    • strojní
    • elektrotechnická

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!