Všechny autobusové zastávky v Praze na znamení

Pražská integrovaná doprava (PID) plánuje zavést systém, kdy všechny autobusové zastávky v Praze budou na znamení. Pro změnu ještě musí rozhodnout vedení Prahy a Středočeského kraje. Tento systém by zrychlil provoz, přispěl ekologicky a zvýšil komfort cestujících.

V Praze se chystá změna, která se dotkne všech cestujících využívajících městskou hromadnou dopravu. Ve snaze zrychlit dopravu a zvýšit komfort cestujících plánuje Pražská integrovaná doprava (PID) zavést systém, kdy všechny autobusové zastávky budou na znamení.

Tento návrh má řadu výhod, jak zdůrazňuje mluvčí PID Filip Drápal: 'Přináší to s sebou to, že člověk musí před zastávkou zmáčknout tlačítko, ale to teď stejně už musí. Bez toho se mu dveře neotevřou,' řekl portálu iDNES.cz. O změně však teprve musí rozhodnout vedení Prahy a Středočeského kraje. 'Zatím není rozhodnuto o tom, kdy se to nasadí celoplošně. Je to ve fázi příprav a návrhu. Je to dlouhodobý cíl,' dodal Drápal.

Na schválení zavedení změny zatím není stanoven termín. Mluvčí PID doufá, že nové pravidlo by mohlo být zavedeno již během letošního roku, avšak vše závisí na rozhodnutí vedení Prahy a Středočeského kraje. Mezi hlavní výhody nového systému řadí Drápal zrychlení provozu, ekologický přínos a pohodlnější cestování. Autobusy by díky němu nezastavovaly na zastávkách, kde nikdo nenastupuje ani nevystupuje.

Dříve se o podobném systému už diskutovalo, avšak jeho zavedení se nakonec neuskutečnilo. Tehdejší organizace Ropid si od změny slibovala úsporu až pět milionů korun ročně. Podle současného návrhu bude mít každá zastávka jednotný režim, což zjednoduší a zpřehlední celý provoz. Drápal vysvětluje, že negativní reakce pramení z nejistoty cestujících ohledně zastávek na znamení a stálých zastávek.

Nový systém by se týkal 2 342 pražských zastávek, z nichž 1 384 je na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají. Systém na znamení již funguje v některých evropských městech, například od loňského roku v Bratislavě. Mluvčí PID ujišťuje, že v sousedním hlavním městě s tímto systémem nebyly zatím žádné problémy.

PID se na svých stránkách věnuje i otázkám veřejnosti týkajícím se chystané změny. Ukazuje se, že někteří cestující mají obavy z toho, že systém ztíží dohánění autobusu nebo že akustické hlášení nebude v souladu se skutečnou polohou vozidla. PID však tyto obavy vyvrací a zdůrazňuje, že většina autobusů již využívá GPS pro automatické hlášení a že všechny zastávky jsou dostatečně osvětlené pro bezproblémový provoz.