Zlatá jeřabina 2023 - hlasujte pro kulturní počin roku

Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2023 - Zlatá jeřabina - představuje 39 nominací v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Hlasovat lze online do 20. května, kdy proběhne slavnostní vyhlášení na zámku Telč.

O tom, jaká byla v loňském roce nejpovedenější kulturní akce a které památce se dostalo té nejlepší možné obnovy, rozhodují prostřednictvím hlasování sami obyvatelé Vysočiny. Svůj hlas mohou v tradiční anketě Zlatá jeřabina udělit ještě do konce března.

Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2023 neboli Zlatá jeřabina představuje dvacet nominací v kategorii Kulturní aktivita a 19 počinů v kategorii Péče o kulturní dědictví, které vybrala odborná pracovní skupina a následně schválila krajská rada. Hlasovat lze prostřednictvím elektronického formuláře https://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, v obou kategoriích je každá nominace krátce představena anotací a fotografiemi přibližujícími atmosféru akcí nebo stav památek před a po obnově.

Symbolickou jeřabinu a finanční dar získají v obou kategoriích tři počiny s nejvyšším počtem hlasů. Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního dvacátého ročníku ankety se uskuteční 20. května na Státním zámku Telč.