Zpozdí se vystavba části stavby dálnice D49?

Soud rozhodl ve prospěch žaloby proti části stavby dálnice D49, což může způsobit zpoždění dokončení tohoto projektu. Soud uznal tři stížnosti Dětí Země a další dvě podané spolkem Egeria. Ředitelství silnic a dálnic zvažuje podání opravných prostředků.

Vlivem rozhodnutí soudu, který vyhověl údajnému žalobě proti části stavby dálnice D49, se může dokončení této rozestavěné stavby zbrzdit. Sdělil to předseda Dětí Země Miroslav Patrik s tím, že soudy ještě řeší dvě žaloby spolku a jednu jejich kasační stížnost.

“S rozsudkem jsme spokojeni, neboť krajský soud nám uznal tři námitky a spolku Egeria další dvě námitky,” uvedl Patrik. “Rozhodnutí soudu může negativně ovlivnit délku stavebního řízení a celkově posunout termín plánovaného letošního zprovoznění stavby dálnice D49,” potvrdil šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Zlínského kraje Karel Chudárek. “Zvažujeme podání opravných prostředků,” dodal.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost, na což mají silničáři dva týdny. “ Na objektech s pravomocným stavebním povolením bude stavba dále probíhat dle harmonogramu,” ujistil Chudárek.

Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky stanoviska EIA a ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice D49 do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu.

“Objekty, o kterých se jedná zahrnují protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže či odlučovače ropných látek. Konkrétně jde například o protihlukovou stěnu mezi obcemi Alexovice a Zahnašovice,” upřesnil Chudárek. Na těchto objektech se zatím nepracuje, silničáři čekali na zmíněné povolení. Pro dokončení celé stavby jsou ale nezbytné a zdrží-li se dále části, posune se zprovoznění celého úseku dálnice.

V žalobě spolku Egeria uznal soud vady v postupu úřadů, neboť se pečlivě nezabývaly jeho dvěma konkrétními připomínkami. Spolek v první námitce uvádí, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, tak zde existuje riziko znečištění podzemních vod. Ve druhé námitce upozorňuje, že retenční nádrž a její součásti nebyly správně umístěny na všech pozemcích a navíc není zřejmé, zda skutečně zachytí potřebné množství znečištěných vod a dojde k jejich řádnému vyčištění.

Při stavbě D49 silničáři přeložili dva potoky bez povolení, upozornili ekologové.

“Rozsudek je od 7. února 2024 pravomocný, takže tento stav může negativně ovlivnit délku odvolacích řízení u Krajského úřadu ve Zlíně,” říká Patrik. Děti Země proti dálnici D49 zaslaly v letech 2010 až 2024 pět žalob, z nichž dvě byly úspěšné, jedna byla zamítnuta, takže se rozhoduje o jejich kasační stížnosti, a dvě žaloby se stále řeší.