KARLOVARSKO

2004 – Cheb: Podmínky pro umisťování seniorů se sjednotí (TV Západ)

V současné době mají senioři, kteří městu vrátí byt, nárok na přednostní umístění v některém ze zařízení a stěhovat se tak mohou už během několika měsíců od podání žádosti. V ostatních případech pak může čekání trvat i několik let. Toto zvýhodnění by přitom mělo být zachováno i do budoucna. 

Nová pravidla by měla pamatovat také na situaci, kdy se žadatel, který je na prvním místě pořadníku, nechce zatím ještě přestěhovat, což je poměrně častý případ. Odbor komunálního hospodářství již také začal zjišťovat, jak je na tom Cheb s počtem seniorských bytů v porovnání s jinými městy. Pokud by se ukázalo, že jich má méně, začne se uvažovat o přípravě nové výstavby.