KARLOVARSKO

2004 – Sokolov: Muzeum připomíná zaniklé obce (TV Západ)

Tragický osud několika desítek obcí a osad je tady zachycen prostřednictvím srovnání dobových a současných fotografií, které jsou doplněny řadou dalších informací, například o vývoji počtu obyvatel. Mimo to je zde vystavena i řada předmětů, které byly v dříve osídlených lokalitách nalezeny nebo pro ně byly typické. 

Celá expozice je rozdělena na tři samostatné části. První je věnována obcím ve Slavkovském lese, na jejichž místě vznikl po druhé světové válce uzavřený vojenský výcvikový prostor. V důsledku toho zaniklo například královské horní město Čistá. Toto významné centrum těžby cínu mělo přitom v 19. století zhruba 2 000 obyvatel. 

Druhý oddíl je věnován obcím, které zanikly kvůli poválečnému odsunu jejich německého obyvatelstva. Tento osud postihl například Rolavu nebo Hraničnou. Poslední oddíl pak tvoří obce, jejichž osud byl sepsán v důsledku rozrůstající se povrchové těžby uhlí. K vidění jsou tady například snímky starého Habartova nebo Vítkova. Výstava Zaniklé obce Sokolovska potrvá až do 22. srpna. 

Již na první červnový den je ale v muzeu připraven bohatý program k Mezinárodnímu dni dětí. Jeho součástí bude například výstava donesených dětských kreseb a fotografií na nádvoří zámku.