KARLOVARSKO

Aš: Město hledá osobnosti roku 2022

Jiný systém výběru osobností je ve třetí kategorii, kterou je Výjimečný počin či přínos městu. Návrhy v této kategorii mohou podávat občané, ať už za sebe nebo za různé organizace. Anketa je vyhlašována nyní, tedy v měsíci květnu. Uzávěrka pro podání návrhu je do konce měsíce července 2022. Nominace budou poté zveřejněny na webových stránkách města a v Listech Ašska. Občané pak budou míst možnost o návrzích hlasovat prostřednictvím webové aplikace nebo osobně na podatelně městského úřadu a v informačním centru. Oceněno bude pět osobností či událostí s největším počtem hlasů, slavnostní vyhlášení se uskuteční v rámci společenského plesu dne 19. 11. 2022.

Zdroj: Město Aš