KARLOVARSKO

Aš: Za kamennými kříži s Jirkou Poorem

„Úvod našeho putování bude věnován křížům, umístěným v budově a zahradě muzea. Nejedná se o historické předměty, ale starší i nedávné výtvory členů Společnosti. Ale i ty mají své zajímavé příběhy,“ říká Jiří Poor. Vycházka bude pokračovat ke kamenným křížům u základní školy v Hlávkově ulici a na rozcestí u hřbitova, a pokud zbydou síly, tak se půjde ještě ke třetímu kříži v Aši, nacházejícímu se v poli za Kvapilovou ulicí. Nezbývá, než účastníkům výšlapu popřát dobré počasí.

Společnost pro výzkum kamenných křížů byla v Aši založena v roce 1983. Jedná se o jedinou organizaci s celostátní působností se sídlem v Aši. V jejích evidencích je v současné době 2669 křížů a 9191 drobných památek z celé České republiky (boží muka, křížky, atd.). Aktivně v ní působí 68 badatelů z České republiky a deset z Polska. „Všechny předměty máme zaměřené pomocí GPS a podrobně zadokumentované. Staráme se tak o to, aby se tyto památky neztrácely a lidé se k nim chovali s úctou. Vždyť se jedná o součást našeho kulturního dědictví,“ dodává Jiří Poor s tím, že z putování ke kamenným křížům se v poslední době stává jistý druh moderní turistiky, kdy putující plánují své trasy od kříže ke kříži, které vyhledávají za pomoci indicií.

Zdroj: Město Aš