BRNĚNSKO

Brněnské stavební úřady se centralizují - hledají se noví zaměstnanci

Úředníci v Brně se aktivně připravují na červencové sloučení stavebních úřadů, které bude mít zásadní dopad na městské části. Od července bude všechny záležitosti týkající se stavebního řízení řešit jeden společný úřad, umístěný v centrální budově v Orlí ulici. Tato změna přináší nejen organizační, ale i personální výzvy. Změna se dotkne i úředníků, z nichž řada nemá zájem přesunout se na nové pracoviště. Mnozí dávají přednost zaměstnání v soukromém sektoru, samosprávě nebo odchodu do důchodu. Tento fakt komplikuje plné obsazení nového úřadu, a proto magistrát stále hledá vhodné pracovníky.

Například úředníci v Bohunicích, kteří měli na starosti schvalování významných projektů, jako je výstavba kampusu a revitalizace sídliště, nebudou převedeni na nové centrální pracoviště. 'Co nestihneme, předáme na ten nový,' uvedla vedoucí bohunického stavebního úřadu Marie Zitterbartová.

Nový stavební úřad bude sídlit v budově bývalé pošty, kterou město odkoupilo za 215 milionů korun. Přestavba budovy probíhá intenzivně, aby byla připravena otevřít své brány 1. července. Od tohoto data zároveň začne platit nový stavební zákon, který má přinést zjednodušení procesu povolování staveb a podporu digitalizace. Radní Petr Bořecký (ANO) vidí v centralizaci úřadu příležitost ke zrychlení stavebního řízení a zlepšení spolupráce při digitalizaci. Nový úřad bude mít své obvody, kde budou referenti specializovaní na jednotlivé městské části, což by mělo zajistit lepší znalost místních podmínek a snazší komunikaci.

Stavební a projektové firmy však vyjadřují obavy z přetížení nového úřadu. Projektant František Havíř z Ateliéru DPK poznamenal, že investoři nyní tlačí na rychlé podání dokumentací, aby ještě využili stávající stav úřadů před přechodem na nový systém. Avšak, jak upozornila starostka městské části Brno-Nový Lískovec Jana Drápalová (Zelení), zájem úředníků o změnu působiště je minimální. Magistrát se snaží situaci zvládnout a má pokryto 80 % potřebných pracovních míst. Dobírka pracovníků probíhá nejen z městských úřadů, ale i mimo magistrát, což znamená, že ve struktuře budou i zcela noví zaměstnanci.

Zavádění nového systému a centrálního stavebního úřadu v Brně tak bude sledováno s velkým zájmem. Přestože se očekává řada potíží, jak v digitalizaci stavebního řízení, tak v samotném fungování úřadu, naděje na zjednodušení a zrychlení celého procesu je značná. Stavební zákon a centralizace otestují nejen schopnosti nového úřadu, ale i jeho personální kapacity při řešení množství žádostí a projektů, které přicházejí z různých městských částí Brna.